به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت با دو میل مدل تمام برگ - آموزش بافتنی و قلاب بافی رزبانو

بافتنی و آموزش بافت با دو میل مدل تمام برگ

تاريخ ارسال پست:
چهار شنبه 09 / 11 / 1398
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
6047

بافتنی و آموزش بافت با دو میل مدل تمام برگ

اگر شما هم با هنر زیبا و دوست داشتنی بافتنی و قلاب بافی آشنایی داشته باشید حتما می دانید که در این هنرها تنوع بافت و انواع مدل بافت وجود دارد که هر کدام زیبایی و کاربرد خاص خود را دارند. امروز با یک آموزش بسیار ساده و مفرح بخش بافتنی برای سرگرمی شب های بلند زمستانی و پوششی زیبا و گرم برای روزهای کوتاه زمستانی در خدمت شما هستیم. شما عزیزان در ادامه با نحوه بافت مدل تمام برگ با دو میل آشنا خواهید شد.

 

https://up.rozbano.com/view/3068672/Leaf%20Pattern%20Texture-01.jpg

آموزش بافت با دو میل مدل تمام برگ

 

نحوه بافت مدل تمام برگ با دو میل:

برای بافت این مدل ما از دو روش استفاده کرده ایم شما می توانید از هر روشی که راحت تر هستید استفاده کنید و با نحوه بافت این مدل زیبا و کاربردی آشنا شوید. امیدوارم از آموزش امروز بهره و استفاده کافی را ببرید و بتوانید از آن برای بافت پوشاک شیک و گرم زمستانی بهره ببرید.

 

روش اول برای بافت مدل تمام برگ دو میل:

در این مدل بافت شما با دو میل برای شروع 29 دانه سر بگیرید.

 

رج 1:
6 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

رج 2: همه دانه ها به رو بافته شود.

 

رج 3:
4 دانه زیر،2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر،1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

رج 4 و همه رج های برگشت (زوج): همه دانه ها به رو بافته شود.

 

رج 5:
3 دانه زیر 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

 

رج 7:
2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

رج 9:
2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

 

رج 11:
2 تا یکی زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

 

رج 13:
1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، ده دانه زیر،

 

رج 15:
2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

 

رج 17:
3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

رج 19:
4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر ، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

رج 21:
5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر 2 تا یکی از زیر ، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

رج 23:
6 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3068671/Leaf%20Pattern%20Texture.jpg

بافتنی و آموزش بافت با دو میل مدل تمام برگ

 

روش دوم بافت مدل تمام برگ با دو میل:

در گام نخست 61 دانه سر انداخته و مانند آن چه در ادامه آمده است عمل کنید:

 

رج 1 و همه رج های فرد: همه از رو

 

رج 2:

3تا زیر - {2 تا یکی از زیر - 1 ژته - 1 زیر 1 ژته - 2 دونه نبافته به ميل راست بگيريد، بعد ميل سمت چپ را از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتا را به هم از زير يكي كنيد - 5تا زیر } - داخل {} را تکرار کنید - و 3 تای انتهای رج را از زیر ببافید.

 

رج 4:

2تا از زیر - {2تا یکی از زیر -1 دونه از زیر - 1 ژته - 1 از زیر - 1 ژته - 1 زیر - 2دونه نبافته به ميل راست بگيريد، بعد ميل سمت چپ را از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد -3 زیر} - تکرار داخل {} - 2 دانه انتهای رج از زیر.

 

رج 6:

1 زیر - {2تا یکی از زیر - 2 زیر - 1 ژته - 1 زیر - 1 ژته - 2 زیر - 2دونه نبافته به ميل راست بگيريد، بعد ميل سمت چپ را از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد - 1 زیر} - تکرار داخل {}.

 

رج 8:

2تا یکی از زیر - {3 زیر - 1 ژته - 1 زیر - 1 ژته - 3 زیر - يك دانه نبافته به ميل راست بگيريد. 2 دانه از زير ببافيد و دانه نبافته را روي آن بيندازيد} - داخل {} تکرار کنید - 9 دانه انتهای رج به این صورت ببافید: 3تا زیر - 1 ژته - 1 زیر - 1 ژته - 3 زیر - دونه نبافته به ميل راست بگيريد، بعد ميل سمت چپ را از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد.

 

رج 10:

1 زیر - {1 ژته - دونه نبافته به ميل راست بگيريد، بعد ميل سمت چپ را از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد - 5تا زیر - 2تا یکی از زیر - 1 ژته - 1 زیر } - تکرار داخل {} تا انتهای رج.

 

رج 12:

1 زیر - {1 ژته - 1 زیر - دونه نبافته به ميل راست بگيريد، بعد ميل سمت چپ را از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد - 3 زیر - 2 تا یکی از زیر - 1 زیر - 1 ژته - 1 زیر} - داخل {} تکرار شود تا انتهای رج.

 

رج 14:

1 زیر - {1 ژته - 2 زیر - دونه نبافته به ميل راست بگيريد، بعد ميل سمت چپ را از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد - 1 زیر - 2 تا یکی از زیر - 2 زیر - 1 ژته - 1 زیر} - تکرار داخل {} تا انتهای رج.

 

رج 16:

1 زیر - {1 ژته - 3 زیر - يك دانه نبافته به ميل راست بگيريد. 2 دانه از زير ببافيد و دانه نبافته را روي آن بيندازيد- 3 زیر - 1 ژته - 1 زیر} - تکرار داخل {}

 

رج 1 تا 16 را تکرار کنید تا به اندازه دلخواه برسید بعد بافت ساده _ روی کلر همه از زیر پشت کار همه رو ) را ادامه دهید و در آن سمت شال دوباره این زرج را بیندازین و این 16 رج را آن جا تکرار کنید.

 

نکته مهم:

(يك دانه نبافته به ميل راست بگيريد. 1دانه از زير ببافيد و دانه نبافته را روي آن بيندازيد = ssk)
( يك دانه نبافته به ميل راست بگيريد. 1دانه از زير ببافيد و دانه نبافته را روي آن بيندازيد = slip 1, knit 1, psso)
( دوتا یکی از زیر = K2 tog )

 

درصورت مشکل داشتن در بافت این قسمت ها آموزش تصویری اصطلاحات را در گوگل جستجو کنید.
((موفق باشید ))

 

https://up.rozbano.com/view/3068673/Leaf%20Pattern%20Texture-02.jpg

این هم یک نمونه شال زیبا که با مدل تمام برگ بافته شده است.

 

به روز شده در تاریخ 1398/11/09

 

تهیه و ترجمه شده در: بخش هنرکده رزبانو

منابع: cuoncamnang.blogspot.com


به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

بافتنی

مدل بافت

قلاب بافی

مدل تمام برگ

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
M ميگه :
تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود ینی چی؟
پاسخ : سلام دوست عزیز مطلب به روز رسانی و روش دوم برای درک بهتر شما از این مدل بافت در سایت قرار گرفت.
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]