به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش رایگان بافت عروسک خرس با دومیل - عروسک بافی رزبانو

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک خرس با دومیل

تاريخ ارسال پست:
سه شنبه 1400/11/05
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
4873

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک خرس با دومیل

شاید شما هم مثل من علاقه زیادی به عروسک بافی و بافت عروسک های جذاب و فانتزی داشته باشید. در ادامه می خواهیم شما عزیزان را با نحوه بافت عروسک خرس با دومیل آشنا کنیم. اگر شما هم از این عروسک خوشگل و زیبا و خشتان آمده در ادامه همراه رزبانو باشید.

 

https://up.rozbano.com/view/3459723/Bear%20doll%20texture%20training.jpg

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک خرس با دومیل

 

مراحل بافت عروسک خرس:

 

نحوه بافت سر عروسک خرس:

از نوک بینی شروع کرده شش دانه سر بیندازید راه اول زیر و بدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید دوازده دانه شود راه بعد رو؛ راه بعد یک دانه زیر به هر ده دانه بعدی یکی اضافه کنید یک دانه زیر جمعا بیست و دو دانه شود؛ راه بعد رو؛

 

نحوه فرم دادن بینی:

رج اول: یک دانه زیر؛ سید؛ سوم سوم دانه زیر؛ سید؛ شش دانه زیر؛ سید؛ هفت دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ بیست و شش دانه می شود.

رج دوم:  و کلیه راه های زوج از رو بافته می شود.

رج سوم: یک انه زیر؛ سید؛ نه دانه زیر؛ سید؛ شش دانه زیر؛ سید؛ نه دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ یک دانه زیر؛ سی دانه می شود.

رج پنجم: یک دانه زیر سید؛ یازده دانه زیر؛ سید؛ شش دانه زیر؛ سید؛ یازده دانه زیر ؛ سید؛ یک دانه زیر سی و چهار دانه می شود.

رج هفتم: یک دانه زیر؛ سید؛ سیزده دانه زیر؛ سید؛ شش دانه زیر؛ سید؛ سیزده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سی و هشت دانه شود.

رج نهم: یک دانه زیر؛ سید؛ پانزده دانه زیر؛ سید؛ شش دانه زیر؛ سید؛ پانزده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ چهل و دو دانه شود/ راه بعد یک دانه رو دو دانه را با هم یکی کنید شش مرتبه/ شش دانه رو/ دو دانه را از رو یکی کنید شش مرتیه/ سی دانه شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3459724/Bear%20doll%20texture%20training-01.jpg

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک خرس با دومیل

 

نحوه فرم دادن سر عروسک خرس:

رج اول: یازده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ شش دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ یازده دانه زیر سی و چهار دانه شود.

رج دوم:  و کلیه راهای زوج رو.

رج سوم: دوازده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ هشت دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ دوازده دانه زیر؛ سی و هشت دانه شود.

رج پنجم: سیزده دانه زیر؛ سبد؛ یک دانه زیر؛ سید؛ ده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ سیزده دانه زیر چهل و دو دانه شود.

رج هفتم؛ چهارده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ دوازده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ چهارده دانه زیر جمعا چهل و شش دانه می شود.

رج نهم: پانزده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ چهارده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ پانزده دانه زیر؛ پنجاه دانه شود.

رج یازدهم: شانرده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ شانزده دانه زیر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ سید؛ سید؛ شانزده دانه زیر جمعا پنجاه و چهار دانه می شود.

رج سیزدهم: شش دانه زیر (سید یک دانه زیر سیزده مرتبه تکرار) شانزده دانه زیر (یک دانه زیر سید سیزده مرتبه تکرار) شش دانه زیر هشتاد دانه شود.

با یک راه رو شروع کرده سیزده رج ساده ببافید.

 

نحوه فرم دادن پشت عروسک خرس:

سر دو طرف راه اول را کاموا علامت گزاری کنید؛

رج اول: هشت دانه زیر. ‏دو دانه را با هم یکی کنید از زیر تا اخر رج.

رج دوم: و کلیه راههای زوج رو.

رج سوم: هشت دانه زیر دو دانه را با هم یکی کنید تا اخر رج.

رج پنجم: شش دانه زیر دو دانه را از زیر یکی کنید تا اخر رج.

رج هفتم: پنج دانه زیر دو دانه را با هم یکی کنید / راه نهم چهار دانه زیر دو دانه را با هم یکی کنید تا اخر رج.

رج یازدهم: سه دانه زیر دو دانه را با هم یکی کنید تا اخر رج.

رج سیزدهم: دو دانه زیر و دو دانه را از زیر یکی کنید.

رج پانزدهم: یک دانه زیر دو دانه را با هم یکی کنید تا اخر رج.

رج هفدهم: دانه ها را دوتا یکی کنید تا اخر رج.

دانه ها را محکم جمع کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3459725/Bear%20doll%20texture%20training-02.jpg

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک خرس با دومیل

 

نحوه بافت بینی عروسک خرس:

با کاموا مشکی هفت دانه سر بیاندازید.

رج اول: زیر راه بعد یک دانه رو دو دانه را با هم یکی کنید دو مرتبه/ یک دانه رو/ پنج دانه شود با یک راه زیر شروع کرده دو راه ساده ببافید.

 

نحوه بافت گوشهای عروسک خرس:

برای هر گوش دو تکه لازم است. شانزده دانه سر انداخته سپس مانند زیر عمل می کنیم.

رج اول: رو.

 

نحوه فرم دادن روی گوش ها:

رج  اول: یک دانه زیر؛ زیر تا یک دانه مانده به اخر؛ سید؛ یک دانه زیر؛ هجده دانه شود.

راه دوم: رو.

دو راه بالا را دوبار دیگر تکرار کنید بیست و دو دانه شود.

رج بعد:  یک دانه زیر سه دونه را با هم یکی کنید پنج دانه زیر (دو دانه را یکی کنید سه مرتبه) پنج دانه زیر دو دانه را یکی کنید) یک دانه زیر هفده دانه شود.

کور کنید لبه دو تکه را به هم بدوزید و یک سر آن را باز بگذارید و کمی پر کنید.

 

نحوه بافت تنه عروسک خرسی:

سی دانه سرانداخته راه اول پنج دانه زیر به هر بیست دانه بعدی یکی اضافه کنید پنج دانه زیر پنجاه دانه شود. با یک رج رو شروع کرده یازده رج ساده ببافید.

 

اضافه کردن برای فرم دادن کناره ها:

راه بعد یازده دانه زیر (سید یک دانه زیر چهار مرتبه تکرار شود) بیست دانه زیر (یک دانه زیر؛ سیدچهار مرتبه) یازده دانه زیر پنجاه و هشت دانه شود. نوزده رج ساده ببافید.

 

کم کردن کناره ها:

راه بعد دوازده دانه زیر (دو دانه را با هم یکی کنید چهار مرتبه) هجده دانه زیر (دو دانه را با هم یکی کنید چهار مرتبه تکرار) دوازده دانه زیر پنجاه دانه شود.

پنج ساده بافی, کنید. راه بعد نه دانه زیر یک دانه زیر و آن را با کاموا علامت بزنید. دو دانه را یکی کنید چهار مرتبه چهارده دانه زیر (دودانه را یکی کنید چهار مرتبه) یک دانه زیر و آن را علامت بزنید نه دانه زیر. چهل و دو دانه شود چهار رج ساده ببافید.

 

نحوه فرم دادن بخش پایینی تنه:

رج اول: دوازده دانه و برگردید.

رج دوم: یک دانه را بدون بافتن به شکل دانه زیر به رو ‏روی میل انتقال دهید زیر تا اخر رج.

رج سوم: یازده دانه رو دو دانه را از رو یکی کنید تا اخر.

 

نحوه بافت دست ها:

ازانتهای دست شروع و با رنگ بدن، 8دانه سراندازید. یک راه رو ببافید. راه بعد، زیر و بدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید. -16دانه می شود. با یک راه رو شروع کرده و 23 راه ساده ببافید. فرم دادن بالای آن، از دو طرف 7راه بعدی یک دانه کور کنید -2دانه می شود. دانه ها را محکم جمع کنید.

 

نحوه بافت پاها:

پای راست، با نخ صورتی 7دانه سراندازید. توسط یک رشته کاموا، دانه 7 را علامت گزاری کنید. حالا 10 دانه دیگر سراندازید. 17دانه می شود. یک راه روببافید. راه بعد، زیرو بدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید، 34دانه می شود. بایک راه رو شروع کرده و 7راه ساده ببافید. با همان رنگ بدن را جهت ساق پا وصل و 2 راه ساده ببافید،

 

فرم دادن روی پا:

راه بعد: 4دانه زیر، (2دانه را از زیر با هم یکی کنید) 9مرتبه تکرارگردد، 12دانه زیر -25دانه می شود.

راه بعد: رو.

راه بعد: 4دانه زیر،(2دانه را از زیرباهم یکی کنید) 5مرتبه تکرارگردد، 11دانه زیر -20دانه می شود.

19راه ساده ببافید. کاموا را پاره کرده و دانه ها را روی یک میل نگه دارید.

 

نكته مهم در عروسك بافى:

سيد همون. ژته بدون سوراخ می باشد. يا همون اضافه كردن يه دونه از بغل بافت هست.

 

منبع: کانال بافتنی فاطمه (https://t.me/baftfateme)

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

عروسک بافی

بافت عروسک خرس

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
عاطفه ميگه :
سلام قسمت فرم دادن بخش پایینی تنه،رج اول،دوم و سومش رو واضح تر توضیح بدید ممنون.
پاسخ : سلام دوست عزیز برای رفع اشکال آموزش های عروسک بافی می توانید وارد گروه تلگرامی زیر بشید و از دیگر دوستان کمک بگیرید.
لینک گروه : آموزش رایگان عروسک شاپرک
https://t.me/+Tn-KffNw2m83MmI8
Zari ميگه :
سلام آموزش دست و پای خرس نیست لطف کنید کامل بزارید
پاسخ : سلام دوست عزیز
مطلب بروزرسانی شد ولی اگر باز هم مشکلی بود داخل گروه زیر از دیگر دوستان کمک بگیرید.
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]