به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : بخش ششم از آموزش بافتنی

بخش ششم از آموزش بافتنی

تاريخ ارسال پست:
یکشنبه 1395/03/09
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
6294

بخش ششم از آموزش بافتنی

بخش هنرکده رزبانو در این آموزش برای شما بانوی خوش سلیقه و همه فن حریف ایرانی بخش ششم از آموزش بافتنیرا آماده کرده است.امیدواریم از این آموزش که از سری آموزش های بافتنی می باشد نهایت استفاده و لذت را ببرید.

 

https://up.rozbano.com/view/1564975/rzbano-33-1.jpg

آموزش تصویری بافت یقه گرد

 

آموزش تصویری بافت یقه گرد

قسمت جلوی لباس را تا 15 الی 17 سانتی متر بالاتر از حلقه آستین بافته بعد به ترتیب شکل زیر دانه ها در سنجاق بماند.

 

 

https://up.rozbano.com/view/1564976/rzbano-33-2.jpg

آموزش گام به گام بافتنی

 

یقه گرد (قسمت پشت لباس)
قسمت پشت لباس تا 3 سانتی متر مانده به سرشانه بافته شود و به ترتیب زیر دانه ها در سنجاق نگه داشته شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1564977/rzbano-33-3.jpg

آموزش تصویری بافت یقه گرد

 

دانه گیری دور یقه گرد
بعد از تمام شدن جلو و پشت لباس قبل از آنکه سرشانه ها دوخته شوند دانه گیری دور یقه انجام می شود.ابتدا دانه های قسمت جلوی لباس را در میل انداخته سپس دانه های قسمت پشت لباس در ادامه داخل میل انداخته شود.از یک قسمت سرشانه نخ انتهای کار به هم گره خورده شود.قسمت دیگر از هم جدا باشد.بافت یقه از این نقطه شروع می شود.
از قسمتی که 3 سانتی متر صاف بافته شده ، داخل هر رج یکی یکی بافته شود (به تعداد رج ها دانه می بافیم) از آنجا به بعد از فاصله بین دانه ها 1 دانه اضافه گرفته شود.این دانه اضافه با دانه بعدی کور شود(تعداد دانه ها زیاد نشود فقط بین فاصله بین دانه ها پر شود)
دانه گیری را تا 14 یا 16 دانه وسط ادامه دهید در ادامه دانه های طرف دوم بقه دانه گیری شود.دانه های اضافه را در این قسمت از سمت چپ گرفته و این دانه اضافه با دانه قبلی که بافته شده کور می شود(دانه بافته شده شکافته شود)
به همین ترتیب از قسمت پشت لباس نیز دانه گیری شود.دانه های بدست آمده بین 70 تا 80 دانه میشود.این دانه ها ، جدود 3 سانتی متر برای یقه گرد معمولی و 7 سانتی متر برای یقه گرد مردانه به جالت کشبافت بافته شود.در انتها یقه مردانه را کاملا شل کور کرده و از داخل پس دوزی کنید(یقه گرد مردانه معمولا 7 سانتی متر مانده به سرشانه باز می شود)
یقه گرد از یک گوشه یقه تا انتهای سرشانه دوخت میخورد.هر چه بخواهیم یقه گرد بازتر باشد فاصله شروع یقه زودتر از اندازه ذکر شده باشد(مثلا 10 الی 12 سانتی متر بعد از حلقه)
اگر بخواهیم گردی یقه از دو طرف سرشانه باز تر باشد تعداد یکی یکی ها را از 3 بار به 5 الی 6 بار افزایش میدهیم.

یقه اسکی
حدود 18 سانتی متر بعد از حلقه گودی یقه به ترتیب ذکر شده (در شکل یقه گرد) باز شود.دانه گیری دور یقه به ترتیب ذکر شده انجام شود.قد کشبافت بقه 18 الی 20 سانتیمتر بافته شود (کشبافت یکی زیر یکی رو یا 2تا زیر 2تا رو) و دانه ها کور شود.
برای بافت حلقه رگلان با یقه گرد بعد از نگه داشتن دانه های یقه در سنجاق از گوشه سرشانه هیچ دانه ای نمی ماند.
در حلقه رگلان قسمت پشت لباس گودی یقه باز نمی شود.یعنی قد حلقه جلو و پشت لباس که هم اندازه شد هر تعداد دانه که از پشت لباس بماند ، دانه های یقه محسوب می شود.
در دانه گیری دور یقه (مربوط به حلقه رگلان) دانه های آخر آستین (حدود 10 تا 16 دانه) ما بین دانه های جلو و پشت لباس قرار میگیرد. هنگام دانه گیری فقط از قسمت جلوی لباس (فاصله بین دانه های یقه) دانه گیری شود.دانه های مربوط به پشت لباس و آستین معمولی بافته شود.

 

 

https://up.rozbano.com/view/1564978/rzbano-33-4.jpg

آموزش تصویری بافت یقه هفت (سه جاف سرخود)

 

بافت یقه هفت (سه جاف سرخود)

    یقه هفت معمولی یعد از گودی (4-3-2-1) حلقه باز میشود.
    یقه هفت باز همزمان با گودی حلقه باز میشود.
    یقه هفت بسته 3 سانتی متر بعد از گودی حلقه باز میشود.
    دانه ها را نصف لباس بافته ، 2 دانه آخر از قسمت اول لباس با هم یکی شود ، 1 دانه بعد از آن سر انداخته شود.قسمت دوم لباس کنار گذاشته شود.
نکته اول : دانه هایی که سر انداخته می شود به تعداد (6 دانه) که رسید از رج بعد دیگر اضافه نمی شود.فقط هر رج روی کار ، قبل از دانه های اضافه شده ، 2تا یکی می شود.6 دانه مربوط به سه جاف یقه کشبافت یا رکن بافته می شود.
نکته دوم : بعد بافت دو قسمت جلوی یقه هفت فاصله ایجاد شده بین دو قسمت یقه دوخته شود. 2 تکه اضافه سه جاف به هم دوخته شود و در قسمت گوی پشت یقه وصل شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1564979/rzbano-33-5.jpg

راهنمای گام به گام بافت یقه هفت (سه جاف سرخود)

 

گودی پشت یقه هفت
حدود سه سانت مانده به سرشانه به این ترتیب دانه های مربوط به یقه کور شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1564980/rzbano-33-6.jpg

آموزش تصویری گودی پشت یقه هفت

 

یقه هفت (سه جاف جدا)
بعد از کور کردن حلقه آستین به ترتیب زیر یقه باز شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1564981/rzbano-33-7.jpg

آموزش تصویری بافت یقه هفت (سه جاف جدا)

 

قسمت پشت لباس مانند یقه هفت سه جاف سر خود دانه ها کور شود.در آخر درز سرشانه سمت راست دوخته شود.از سرشانه سمت چپ شروع به دانه گیری شود (از هر رج 1 دانه گرفته شود) بعد از هر 4 یا 5 دانه گرفته شده 1 دانه اضافه شود.این دانه گیری تا انتهای پشت یقه انجام داده شود.از رج بعد با کشبافت (1 زیر 1 رو) دانه ها بافته شود.در رج های روی کار درست در وسط هفت لقه 3 دانه با هم یکی شود.(قبل از 3 تا یکی ، جای دانه وسطی با دانه اول از رو عوض شود) 6 یا 8 رج کشبافت یقه را بافته و کور شود.

بافت ژاکت جلوباز با یقه هفت

 

https://up.rozbano.com/view/1564996/rzbano-33-8.jpg

آموزش گام به گام بافت ژاکت جلوباز با یقه هفت

 

دو قسمت جلوی ژاکت را به اندازه دلخواه تا مرحله حلقه آستین ببافید.برای گودی حلقه آستین به ترتیب 1-2-3-4 دانه را کور کنید.بلافاصله بعد از گودی حلقه از سمت جلوی لباس (بعد از 6 الی 8 دانه مربوط به سه جاف جا دکمه) مانند شکل گودی 1 یقه را باز کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/1564997/rzbano-33-9.jpg

راهنمای تصویری بافت ژاکت جلوباز با یقه هفت

 

برای گودی پشت یقه
قسمت پشت لباس را تا 3 سانتی متر مانده به سرشانه ببافید سپس به ترتیب زیر دانه ها را کور کنید . دو قسمت اضافه جلوی لباس را به هم دوخته و در قسمت گودی پشت یقه وصل کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/1564998/rzbano-33-10.jpg

راهنمای تصویری بافت ژاکت جلوباز با یقه هفت

 

یقه هفت روی هم


https://up.rozbano.com/view/1564999/rzbano-33-11.jpg

آموزش تصویری بافت یقه هفت روی هم

 

بعد از کور کردن حلقه آستین یقه باز شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1565000/rzbano-33-12.jpg

راهنمای مرحله به مرحله بافت یقه هفت روی هم

 

قسمت پشت لباس مانند یقه هفت سه جاف سرخود دانه ها کور میشود.بعد از بافت جلو و پشت لباس هر دو سرشانه دوخته شود.سپس از گوشه سمت راست جلو تا گوشه سمت چپ جلوی لباس دانه گیری شود.از قسمت 6 یا 8 دانه وسط دانه گیری نشود.مانند یقه هفت سه جاف جدا هر 4 یا 5 دانه 1 دانه اضافه شود.از رج بعد با کشبافت دلخواه دانه ها بافته شود.در رج برگشت آخرین دانه یقه با 1 دانه از پایه وسط یقه (یعنی از 6 یا 8 دانه وسط) با هم 2 تا یکی شود.این کار را فقط از یک سمت یقه انجام میدهیم.در واقع یک طرف سه جاف یقه در حین بافت به لباس وصل می شود.طرف دیگر بعد از بافت کامل یقه از زیر به یقه پس دوزی می شود.(قد سه جاف بستگی به 6 یا 8 دانه وسط دارد)یقه آرشال جلوباز


https://up.rozbano.com/view/1565001/rzbano-33-13.jpg

راهنمای گام به گام بافت یقه آرشال جلوباز

 

همزمان با گود کردن حلقه آستین یقه شروع می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1565002/rzbano-33-14.jpg

آموزش تصویری یقه آرشال جلوباز

 

نکته : در حین اضافه کردن دانه های یقه ، هر 4 رج که بافته میشود رج 5 و 6 دانه های مربوط به یقه 2 رج اضافه تر بافته شود. در واقع به تعداد دانه های یقه بافت را انجام داده و بدون ادامه دادن بقیه رج روی همین تعداد دانه بر می گردیم.رج سوم دانه ها تا انتها بافته شود .هر 4 رج تا سرشانه این کار تکرار شود.
قسمت پشت لباس مربوط به یقه آرشال تا 3 سانتی متر مانده به سرشانه بافته شود.سپس از وسط دانه ها 12 الی 14 دانه کور شود.در ادامه به ترتیب 4-3-2-1 از دو طرف کور شود.2 قسمت سه جاف جلوی لباس به هم متصل شده و در گودی پشت یقه دوخته شود.

 

یقه آرشال جلو بسته


https://up.rozbano.com/view/1565003/rzbano-33-15.jpg

راهنمای گام به گام بافت یقه آرشال جلو بسته

 

قسمت جلوی لباس تا حلقه آستین بافته شود.بعد از گودی حلقه آستین از وسط لباس 12 الی 14 دانه کور شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1565004/rzbano-33-16.jpg

آموزش تصویری بافت یقه آرشال جلو بسته

 

نکته : بعد از کور کردن دانه های یقه با دانه های وسط یقه (مانند یقه هفت سه جاف جدا) به انتهای دانه ها که رسید از دو سر هر رج 2 تا 2 دانه نبافته ، نگه داشته شود.یعد از 4 یا 5 بار که در انتهای هر رج 2 تا 2 تا نبافته در ته میل گذاشته شد یکباره تا آخر 2 تایی ها کور شود (برای آنکه در فاصله بین 2 تایی ها سوراخ نیفتد یک دانه اضافه گرفته و با بعدی کور شود)

 

https://up.rozbano.com/view/1565005/rzbano-33-17.jpg

راهنمای تصویری بافت یقه آرشال جلو بسته

 

قسمت پشت یقه آرشال جلو بسته ، مانند آرشال جلو باز دانه های پشت یقه کور شود.
ژاکت جلوباز با یقه برگرد یا یقه گرد 3 سانتی متری
هر پیش ژاکت تا 17 سانتی متر بعد از حلقه آستین بافته شود سپس یقه باز شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1565006/rzbano-33-18.jpg

صفر تا صد بافت یقه آرشال جلو بسته

 

نکته : بعد از بافت دو قسمت جلو و پشت لباس ، دانه ها را در مسیر فلش (ابتدا 1 پیش جلو سپس پشت و در آخر 1 پیش دیگر جلو) در میل گرفته شود و (به روش دانه گیری دور یقه گرد) دانه گیری انجام شود.

 

قسمت پشت یقه
حدود 3 سانتی متر مانده به سرشانه گودی یقه پشت شروع میشود.

 

https://up.rozbano.com/view/1565007/rzbano-33-19.jpg

 

راهنمای تصویری بافت یقه آرشال جلو بسته

 

یقه انگلیسی

 

https://up.rozbano.com/view/1565008/rzbano-33-20.jpg

آموزش تصویری بافت یقه انگلیسی

 

قسمت جلوی لباس تا حلقه بافته شود و یقه و حلقه همزمان باز شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1565009/rzbano-33-21.jpg

راهنمای گام به گام یقه انگلیسی

 

قسمت پشت لباس به ترتیب زیر دانه ها در سنجاق نگه داشته شود.

 

https://up.rozbano.com/view/1565010/rzbano-33-22.jpg

الگوی بافت یقه انگلیسی

 

در آخر از 1 پیش جلوی لباس(بعد از کور شده یقه) شروع به دانه گیری کرده سپس قسمت پشت لباس و در آخر از قسمت دیگر جلو دانه گیری شود.(به روش دانه گیری دور یقه گرد) این دانه ها را حدود 12 الی 14 سانتی متر طبق کشبافت دلخواه بافته و بعد از هر 3 رج 1 دانه به دو طرف یقه اضافه شود تا انتهای یقه.

یقه قایقی
قسمت جلو و پشت لباس هر دو را تا 6 سانتی متر مانده به سرشانه بافته سپس دانه ها به ترتیب زیر در سنجاق نگه داشته شود.(معمولا برای بافت یقه قایقی حلقه آستین باز نمی شود و لباس به حالت حلقه افتاده بافته می شود)

 

https://up.rozbano.com/view/1565021/rzbano-33-23.jpg

الگوی بافت یقه قایقی

 

بعد از نگه داشتن دانه های یقه هر تعداد دانه که از سرشانه باقی می ماند ، آنها را کور نکرده و برای بافت کشبافت مربوط به یقه از ابتدای سرشانه اول کشبافت شروع کرده ، به دانه های یقه که رسیدیم از فاصله بین آنها به روش (دانه گیری دور یقه گرد) دانه گیری کرده و در ادامه سرشانه دوم هم طبق همان کشبافت بافته شود.این کشبافت را حدود 4 سانتی متر ادامه داده و در آخر یکسره کور شود.

 

پایان دوره آموزشی ابتدایی بافتنی

 


گردآوری شده در: بخش هنرکده رزبانو

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

آمورش بافت گودی پشت یقه هفت

آمورش بافت یقه هفت (سه جاف سرخود)

آموزش بافت بافت ژاکت جلوباز با یقه هفت

آموزش بافت یقه آرشال جلو بسته

آموزش بافت یقه آرشال جلوباز

آموزش بافت یقه اسکی

آموزش بافت یقه انگلیسی

آموزش بافت یقه قایقی

آموزش بافت یقه هفت (سه جاف جدا)

آموزش بافت یقه هفت روی هم

آموزش بافت یقه گرد

آموزش بافتنی

آموزش دانه گیری دور یقه گرد

بافت یقه گرد

آموزشی ابتدایی بافتنی

بافت انواع یقه

بافت یقه با الگو

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
کد امنیتی رفرش