به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش رج به رج بافت عروسک گاو کوچولو - بافتنی رزبانو

بافتنی و آموزش بافت عروسک گاو کوچولو

تاريخ ارسال پست:
پنج شنبه 02 / 02 / 1400
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
753

بافتنی و آموزش بافت عروسک گاو کوچولو

اگر شما عزیزان هم مانند من از علاقه مندان به هنر بافتنی بالاخص عروسک بافی هستید حتما با آموزش امروز با رزبانو همراه شوید. در این جا با آموزش بافت یک عروسک گاو کوچولو و دوست داشتنی در خدمت شما هستیم که می تواند هم برای تزئینات و دکوراسیون مورد استفاده قرار بگیرد و هم می تواند یک اسباب بازی جذاب و دوست داشتنی برای کودک دلبند شما باشد.

 

https://up.rozbano.com/view/3334735/Knitted%20little%20cow%20doll-01.jpg

بافتنی و آموزش بافت عروسک گاو کوچولو

 

آموزش رج به رج بافت عروسک گاو کوچولو:

در این دستور بافت، منظور از پایه، پایه کوتاه است. پا و بدن و سر به صورت یک تکه بافته می شود.

 

مرحله اول بافت عروسک گاو - بافت پا و بدن و سر:

از رج ۴ پا، رنگ را تغییر دهید.

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲: ۳ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۹ پایه).

رج ۳: همان ۹ پایه را ببافید.

رج ۴: ۳ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۱۲ پایه)

رج ۵: همان ۱۲ پایه را ببافید. نخ را قطع کنید و پای دیگر را ببافید. نخ پای دوم را قطع نکنید.

رج ۶: یک زنجیره بزنید.۲ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید). روی زنجیره یک پایه ببافید. روی پای دیگر ۲مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی ۲پایه ببافید). طرف دیگر زنجیره را پایه ببافید (۳۰ پایه). به این ترتیب پاها بهم وصل شده، بافت تنه شروع می شود. پاها را کامل از الیاف پر کنید.

رج ۷: ۶ مرتبه (۴ پایه بافته، ۲ پایه در یک پایه ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۸ تا ۱۲: ۵ رج همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۱۳: سه مرتبه (۱۰ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۳۳ پایه)

رج ۱۴: ۵ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید. ۲ مرتبه (۹ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). ۴ پایه ببافید. (۳۰ پایه)

رج ۱۵: سه مرتبه (۸ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۲۷ پایه)

رج ۱۶: ۳ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید. دو مرتبه (۷ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). ۴ پایه ببافید. (۲۴ پایه)

 

مرحله دوم – بافت دست ها:

از رج ۴ دست، رنگ را تغییر دهید.

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲: ۳ مرتبه (یک پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۹ پایه)

رج ۳ و ۴: همان ۹ پایه را ببافید. دست را با الیاف پر کنید.

رج ۵: دو پایه را یکی کنید، دو پایه ببافید. دو پایه را یکی کنید، ۳ پایه ببافید. (۷ پایه)

رج ۶ تا ۸: همین ۷ ایه را ببافید.

رج ۹: دو پایه را یکی کنید ۵ پایه ببافید. (۶ پایه)

رج ۱۰: همین ۶ پایه را ببافید.

رج ۱۱: بافت را تا کرده و با دو پایه کوتاه ببندید. نخ را اضافه برای دوخت بگذارید. دست دیگر را هم به همین شکل ببافید.

 

مرحله سوم - بافت لب:

در حلقه جادویی ۳ پایه کوتاه ببافید. یک زنجیره زده کار را برگردانید و در هر پایه دو پایه ببافید. نخ را اضافه برای دوخت بگیرید و قطع کنید.

 

مرحله چهارم - بافت شاخ:

رج ۱: در حلقه جادویی ۴ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲: دو پایه در یک پایه و ۴ پایه ببافید. (۵ پایه)

رج ۳: دو مرتبه دو پایه در یک پایه ببافید. دو پایه را یکی کرده و یک پایه ببافید. (۶ پایه)

رج ۴: دو مرتبه دو پایه در یک پایه و یک پایه ببافید. دو پایه را یکی کرده و یک پایه ببافید. (۷ پایه)

رج ۵: ۱پایه بافته، ۲مرتبه ۲ پایه در ۱پایه و ۱پایه ببافید. دو پایه را یکی کرده و یک پایه ببافید (۸ پایه).  نخ را اضافه برای دوخت بگذارید. شاخ دیگر را هم به همین شکل ببافید.

 

 

https://up.rozbano.com/view/3334734/Knitted%20little%20cow%20doll.jpg

بافتنی و آموزش بافت عروسک گاو کوچولو

 

رج ۱۷: سه مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۱ پایه)

رج ۱۸: ۲ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید. دو مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). ۳ پایه ببافید. (۱۸ پاید)

رج ۱۹: سه مرتبه (۴ پایه بافته و ۲پایه را یکی کنید). (۱۵ پایه)

رج ۲۰: ۱ پایه ببافید، دو پایه را یکی کنید. دو مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). ۲ پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۲۱: ۶ مرتبه (۱ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه ببافید). (۱۸ پایه)

رج ۲۲: ۶ مرتبه (۲ پایه بافته، در بعدی ۲پایه ببافید). (۲۴ پایه)

رج ۲۳: ۶ مرتبه (۳ پایه بافتد، در بعدی ۲ پایه ببافید). (۳۰ پایه)

رج ۲۴: ۶ مرتبه (۴ پایه بافته، در بعدی ۲ پایه ببافید). (۳۶ پایه)

رج ۲۵: ۶ مرتبه (۲ پایه بافته، در بعدی ۲پایه ببافید). (۴۲ پایه)

رج ۲۶ تا ۳۲: ۷ رج همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۳۳: ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و ۲ پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۳۴: همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۳۵: ۶ مرتبه (۴ پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۳۶:  ۶مرتبه (۳پایه بافته، پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه) 

رج ۳۷: ۶ مرتبه (۲پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

رج ۳۸: ۶ مرتبه (۱پایه بافته، ۲ پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه

رج ۳۹: ۶ مرتبه دو پایه را یکی کنید. تنه را از الیاف پر کنید. بافت را ببندید.

 

مرحله پنجم - بافت گوش:

دو بار با رنگ پوزه و سم ببافید. در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید. رج بعد همین ۶ پایه را ببافيد. یک بست زده و نخ را قطع کنید.

 

دو بار با رنگ بدن ببافید. در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید. رج بعد همین ۶ پایه را ببافید. یک بست بزنید.

 

قسمت صورتی را رویش بگذارید و با پایه کوتاه بهم وصل کنید. دقت کنید پایه های مقابل هم را به هم ببافید. نخ را اضافه برای دوخت یگذارید.

 

مرحله ششم - بافت پوزه:

رج ۱: ۶ زنجیره بزنید. در زنجیره پنجم (یکی به آخر) دو پایه ببافید. ۳ پایه بافته و در اولین زنجیره ۳ پایه ببافید. طرف دیگر زنجیره را ۳پایه بافته، در زنجیره پنجم ۱پایه ببافید. همان زنجیره ای که ابتدای رج دو پایه بافته بودید. (۱۲ پایه)

رج ۲: ۲مرتبه (۲ پایه در ۱پایه)، ۳ پایه، ۳ مرتبه (۲پایه در ۱یایه) ببافید. ۳ پایه و دو پایه در یک پایه ببافید. (۱۸)


رج ۳ و ۴: همان ۱۸ پایه را ببافید. بست بزنید و نخ را اضافه برای دوخت بچینید.

 

مرحله پایانی - مونتاژ:

برای دم تعدادی زنجیره زده و به پشت بدن بدوزید. دست ها را بین رج های ۱۸ و ۱۹ در طرفین بدن بدوزید. پوزه را از پایین بین رج های ۲۴ و ۲۵ و از بالا بین رج های ۲۸ و ۲۹ در وسط صورت بدوزید. چشم ها را بین رج های ۳۰ و ۳۱ بگذارید. بین چشم ها ۵ یا ۶ پایه فاصله باشد. شاخ ها گوش ها را بدوزید. چشم ها را چسبانده و مژه و ابرو و سوراخ بینی را بدوزید. عروسک را به دلخواه تزیین کنید.

 

تهیه شده در: بخش آموزش بافتنی رزبانو

منبع: hiamigurumi.ru / بافتنی زیبا


به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

بافتنی

عروسک بافی

عروسک گاو

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]