به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : راهنمای دوخت لباس و شلوار حاملگي به همراه الگو

راهنمای دوخت لباس و شلوار حاملگي به همراه الگو

تاريخ ارسال پست:
شنبه 16 / 11 / 1395
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
1177

راهنمای دوخت لباس و شلوار حاملگي به همراه الگو

در ادامه اين مطلب از رزبانو راهنمای دوخت لباس و شلوار حاملگي به همراه الگو را مشاهده نماييد.

ابتدا آموزش طرز برش و دوخت بلوز حاملگي

 از خط صاف جلو 2 سانتي متر موازي با خط صاف جلو خارج شده و 2 سانتي متر نيز از خط صاف جلو داخل مي شويم ، يك بليطي 4 سانتيمتري سراسري جدا بدست مي آيد كه اگر الگوي جدا شده و به قسمت جلو دوخته مي شود بعد از اين قسمت از خط موازي جلو از گودي گردن 8 سانتي متر پايين آمده با پنس بسته سرشانه از اين نقطه بوسيله گونيا به حلقه آستين وصل مي كنيم ، بالاتنه جلو به دو قسمت مي شود .
قسمت دو را از الگو جدا كرده و در قسمت يك 3 سانتيمتر روي برش جدا كرده داخل مي شويم و تا باسن بزرگ بشكل موازي ادامه مي دهيم ، از نقطه بدست آمده روي خط برش 5 پيلي بقطر 2 سانتي متر جدا مي كنيم و در خط باسن بزرگ نيز اين علامات را به شكل موازي رسم مي كنيم ، شكل (الف) . قسمت هاي پليسه شده را جدا كرده روي كاغذ چسبانده و بهر يك دو برابر خودش اوزمان مي دهيم . 5 پليسه در بالاتنه جلو بدست مي آيد موقع قرار دادن الگو روي پارچه اوزمان پليسه ها را باز گذاشته و تمام خطوط را بوسيله كوك شل قرينه سازي مي كنيم و بعد از پليسه كردن اين قسمت ها ، قسمت 2 را در جاي خود وصل مي كنيم . مطابق شكل (210) لباس حاملگي نيز به همين طريق تهيه مي شود و مي توان از برش هايي گرد – هفت نيز استفاده كرد . فقط براي ماه هاي آخر 2 سانتي متر به خط وسط الگوي جلو لباس در قسمت پايين دامن اضافه مي كنيم و به درز پهلو بصورت صفر وصل مي كنيم .آموزش دوخت بلوز حاملگي
https://up.rozbano.com/view/2072221/rozbano-123-1.jpg
آموزش تهيه الگوي اوليه كادر آستين و مچدر اين پست طرز الگو كشي براي آستين و مچ بر گرفته از كتاب آموزش خياطي سازمان فني و حرفه اي كشور براي شما گردآوري شده است اندازه هاي ذكر شده در كادر بالا تقريبي مي باشد شما اين اندازه ها را بر اساس اندازه هاي خودتان تقسيم بندي كنيد و سپس الگو كشي را شروع كنيد . اميدوارم اين پست مفيد واقع شود

اندازه هاي لازم براي الگوي آستين                                     جدول اضافات آستين (نرمال)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرشانه 13             دور بازو 30                                دور بازو در لباس بعلاوه        4 سانتي متر
بلندي آستين از سرشانه تا آرنج     40                           در كت بعلاوه                    6 سانتي متر
بلندي آستين از سرشانه تا مچ      62                           در پالتو و مانتو بعلاوه          8 تا 10 سانتي متر
دور مچ 30

يك خط صاف بالاي كاغذ با فاصله رسم ميكنيم و روي اين خط به اندازه 1/2 دور بازو و به اضافه 2 سانتي متر جدا كرده به نام (الف -ب)يعني : 17=2+15=30/2 (الف ب) را نصف كرده نقطه (د) به دست مي آيد . از نقاط (الف -ب-د) سه خط موازي به پايين رسم ميكنيم . در سمت راست از نقطه (الف) به اندازه (الف – د) پايين مي آييم ، نقطه (ج) به دست مي آيد. از نقطه (د) هم همين اندازه پايين آمده نقطه (ت) به دست مي آيد نقاط ( ت – ج) را به هم وصل مي كنيم ، وسط خط (الف -ج) را پيدا كرده نقطه (ن) را علامت مي گذاريم.

از نقطه (ت) 1/5 سانت به اندازه اي كه از زير بغل در بالاتنه براي لباس كردن الگوي اوليه استفاده كرده ايم پايين مي آييم . نقطه (پ) به دست مي آيد . از نقطه (ب)در سمت چپ كادر هم 2سانتي متر پايين آمده نقطه (ش) از خط وسط كادر از نقطه (د) به اندازه 1/10 دور بازو بالا رفته نقطه (س) به دست مي آيد . نقاط (ش) (س) (ن) (پ) را به هم وصل مي كنيم . خط (س-ش) را سه قسمت كرده 1/3 آن را از نقطه (س) علامت مي گذاريم ، نقطه (ظ) به دست مي آيد . از اين نقطه يك سانتي متر بالا رفته و نقاط (س-ش) را به صورت هلالي كه از يك سانتي متر نقطه (ظ) بگذرد به همديگر وصل ميكنيم. خط (س-ن) را هم سه قسمت كرده 1/2 آن را از نقطه (س) به نقطه (ن) وصل مي كنيم . به طوري كه از 1/5 سانتي متر علامت گذاشته شده بگذرد .

خط (ن-پ) را هم سه قسمت كرده 1/3 آن را از نقطه (پ) علامت مي گذاريم ، نقطه (ع) به دست مي آيد.از اين نقطه 1/5 سانتي متر پايين آمده هلالي از (پ به ن) وصل مي كنيم ، به طوري كه از نقطه 1/5 سانتي متر علامت گذاشته شده بگذرد . خط (پ-ش) را سه قسمت كرده 1/3 آن را از نقطه (پ) علامت مي گذاريم نقطه (غ) به دست مي آيد . از نقطه (غ) يك سانتي متر پايين آمده و از (پ به ش) هلال مي كنيم. به طوري كه از يك سانتي متري علامت گذاشته شده بگذرد . اندازه سرشانه را از نقطه(س) كنار مي گذاريم و تا خط آرنج و مچ را در خط وسط امتداد مي دهيم . نقاط (ك) در خط آرنج و (گ) در خط مچ به دست مي آيند . دو خط افقي آرنج و مچ را به دو طرف خط موازي كادر وصل مي كنيم .( شكل 60)

آموزش الگوي اوليه آستين و مچ


https://up.rozbano.com/view/2072222/rozbano-123-2.jpg 

براي تكميل كردن الگو در قسمت پايين آستين مي توانيم در امتداد نقاط (ن-ش) نقاط (ل-م) را علامت گذاشته و از هر كدام دو سانتي متر داخل شده و نقاط (ر-ز) را به دست مي آوريم كه اين دو نقطه را نيز به نقاط (ن-ش) وصل كرده و سپس براي قسمت جلو آستين نقاط (ن-ر) را تا كرده و نقاط (ن-پ-گ-ر) را رولت مي كنيم . براي قسمت پشت آستين نقاط (ش-ز) را تا كرده نقاط (ش-پ-گ-ز)  را رولت مي كنيم .شكل61

آموزش الگوي اوليه آستين و مچhttps://up.rozbano.com/view/2072223/rozbano-123-3.jpgآموزش طرز برش و دوخت شلوار حاملگي

الگوي شلوار رابا اندازه هاي يك خانم باردار رسم مي كنيم . سپس در روي الگوي شلوار در روي خط كمر (الف- ب )به اندازه 1/3 از نقطه (ب) داخل شده نقطه (د) را مي گذاريم . از ده بطور هلالي به شكل دهانه جيب به خط پهلو وصل مي كنيم و نقطه (پ) را مي گذاريم . از خط بلندي باسن بزرگ 5 سانتي متر پايين آمده خطي بنام (ث-ت) موازي با خط كمر رسم مي كنيم .آموزش خياطي خطوط (الف-ب)،(ث-ت) و خط (د-پ) را رولت مي كنيم اين تيكه براي زير شلوار مي باشد،تيكه (د-ب-پ)تيكه اضافي مي باشد ، از الگوي جلو شلوار چيده و قابل استفاده نمي باشد از خط (د-پ) به اندازه 5 سانتي متر براي سجاف رولت مي كنيم . در موقع برش خط (الف – ث) كه در زير شلوار قرار مي گيرد بايد از وسط جلو باز باشد ، روي اين خط توسط منگنه هايي ظريف سوراخ هايي ايجاد مي كنيم و از داخل آن نواري ظريف بطور ضربدر عبور مي دهيم. در فواصل ماههاي بارداري بوسيله نوار دور كمر و شكم شلوار گشادتر مي شود . در خط كمر (الف -د) جادكمه دوخته مي شود و در روي خط كمر (الف – ب) دكمه دوخته مي شود و در فواصل ماه هاي بارداري محل دكمه ها را مي توان تغيير داد. مطابق شكل (209)

آموزش برش و دوخت شلوار حاملگي

https://up.rozbano.com/view/2072224/rozbano-123-4.jpg

دو مدل الگوي لباس بارداري يا حاملگي

ابتدا مدل اول الگوي اوليه بالاتنه را رسم مي كنيم از خط سينه جلو 40 الي 30 سانتيمتر از وسط جلو بيرون مي آييم سپس از طرف حلقه آستين تا انهاي لباس بصورت فون بيرون مي رويم طوري كه در آخر به 5 ال 3 ثانت برسد در ضمن قسمت پيلي خور جلو بروي دولاي بسته است و براي برش بالاتنه از وسط سرشانه تا انتهاي خط سينه يك خط برش مي كشيم البته تصوير الگو خود نشانگر مدل لباس است.

https://up.rozbano.com/view/2072225/rozbano-123-5.jpg

دو مدل الگوي لباس بارداري

الگوي دوم را نيز مانند الگوي اول ابتدا الگوي اوليه بالاتنه را رسم مي كنيم سپس 5 الي 7 ثانت از خط سرشانه بيرون مي رويم و يك خط هلال تا روي خط سينه جلو وصل مي كنيم از خط وسط جلو 40 الي 30 ثانت بيرون مي رويم اين اضافه را مي توانيم هم بصورت پيلي دو قلو و هم چين سوزني در جلو لباس ايجاد كنيم از بغل حلقه آستين نيز همانند الگوي قبلي براي فون بودن اوزمان مي دهيم اندازه بلندي در اين لباس ها بستگي به خود شما دارد كه چه اندازه كوتاه يا بلند باشد. الگوي پشت هم كه در تصوير مشخص است .

https://up.rozbano.com/view/2072226/rozbano-123-6.jpg

منبع : كتاب آموزش خياطي سازمان فني حرفه اي كشور

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

Clothing and pregnancy pants with pattern

دوخت لباس و شلوار حاملگي به همراه الگو

هنرکده

آموزش خیاطی

راهنمای دوخت لباس و شلوار حاملگي

دوخت لباس و شلوار حاملگي

آموزش دوخت لباس و شلوار حاملگي

روش دوخت لباس و شلوار حاملگي

نحوه دوخت لباس و شلوار حاملگي

الگوی دوخت لباس و شلوار حاملگي

خیاطی رزبانو

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]