به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک موش کوچولو - بافتنی رزبانو

بافتنی و آموزش تصویری بافت عروسک موش کوچولو

تاريخ ارسال پست:
چهار شنبه 20 / 01 / 1399
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
453

بافتنی و آموزش تصویری بافت عروسک موش کوچولو

اگر شما هم از دوست داران هنر بافتنی هستید و می خواهید نحوه بافت عروسک زیبا و خوشگل را یاد بگیرید در این جا با ما همراه باشید. در این مطلب قصد داریم تا آموزش رج به رج و تصویری بافت عروسک موش زیبا و کوچولو را خدمت شما ارائه دهیم. همان طور که می دانید موش نماد سال 99 می باشد.

 

https://up.rozbano.com/view/3113649/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll.jpg

بافتنی و آموزش تصویری بافت عروسک موش کوچولو

 

آموزش بافت عروسک موش:

اگر شما هم از این عروسک زیبا و دوست داشتنی خوشتان آمده است می توانید در ادامه با آموزش بافت این عروسک زیبا همراه رزبانو باشید. تمامی مراحل به صورت تصویری و با توضیحات کامل خدمت شما عزیزان ارائه شده است.

 

https://up.rozbano.com/view/3113651/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-02.jpg

مراحل بافت بدن عروسک موش

 

آموزش بافت بدن عروسک موش:

رج 1: در حلقه جادویی 6 پایه ببافید.
رج 2 : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (12 پایه)
رج 3 : 1 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (1 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)
رج 4 : 2 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (2 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (24 پایه)
رج 5 : 3 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (3 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (30 پایه)
رج 6 : 2 پایه بافته و 2 پایه در یک پایه ببافید. 5 مرتبه (4 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) دو پایه ببافید. (36 پایه)

 

رج 7 تا 10 : همان 36 پایه را ببافید.

 

ج 11 : 9 پایه بافته و 6 مرتبه  (1 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید)، 9 پایه ببافید. (30 پایه)
رج 12 : 9 پایه بافته و 6 مرتبه  (دو پایه را یکی کنید)، 9 پایه ببافید. (24 پایه)
رج 13 و 14 : همان 24 پایه را ببافید.
رج 15 : 2 پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (2 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (18 پایه)
رج 22 : 3 پایه در میان، دانه کم کنید. یعنی 6 مرتبه (3 پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (24 پایه)
رج 16 و 17 همان 18 پایه را ببافید. داخل بدن را با الیاف پر کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113652/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-03.jpg

آموزش توصیری بافت سر عروسک موش

 

آموزش توصیری بافت سر عروسک موش:

رج 1: در حلقه جادویی 6 پایه ببافید.
رج 2 : همان 6 پایه را ببافید.
رج 3 : 1 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 3 مرتبه (1 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (9 پایه)
رج 4 : یک پایه بافته و 2 پایه در یک پایه ببافید. 2 مرتبه (2 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.). یک پایه ببافید. (12 پایه)
رج 5 : 3 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 3 مرتبه (3 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (15 پایه)
رج 6 : دو پایه بافته و 2 پایه در یک پایه ببافید. 2 مرتبه (4 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). 2 پایه ببافید. (18 پایه)

 

رج 7 : 5 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 3 مرتبه (5 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (21 پایه)
رج 8 : سه پایه بافته و 2 پایه در یک پایه ببافید. 2 مرتبه (5 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید). 3 پایه ببافید. (24 پایه)
رج 9 : 3 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (3 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (30 پایه)
رج 10 : 9 پایه بافته و 12 مرتبه ( دو پایه در یک پایه ببافید). 9 پایه ببافید. (42 پایه)
رج 11 تا 16 : همان 42 پایه را ببافید.

 

رج 17 : 6 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید. 2 مرتبه (12 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). 6 پایه ببافید. (39 پایه)
رج 18 : 3 مرتبه (11 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). (36 پایه)
رج 19 : 5 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید. 2 مرتبه (10 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). 5 پایه ببافید. (33 پایه)
رج 20 : 3 مرتبه (9 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). (30 پایه)
رج 21 :  4 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید. 2 مرتبه (8 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). 4 پایه ببافید. (27 پایه)
رج 22 : 3 مرتبه (7 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). (24 پایه)

 

رج 23 :  1 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید. 5 مرتبه (2 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). 1 پایه ببافید. (18 پایه)
رج 24 : 6 مرتبه (1 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). (12 پایه)، سر را از الیاف پر کنید.
رج 25 : 6 مرتبه دو تا پایه را یکی کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113653/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-04.jpg

آموزش  بافت دست های عروسک موش

 

آموزش  بافت دست های عروسک موش:

رج 1 : با رنگ صورتی در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.
رج 2 و 3 : همان 6 پایه را ببافید.
رج 4 : با رنگ طوسی (رنگ موش) 3 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (9 پایه)
رج 5 تا 10 همان 9 پایه را ببافید.
رج 11 : 3 مرتبه ( یک پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (6 پایه)
دست را از الیاف پر کنید. 6 پایه را با سوزن یا قلاب ببندید. دست دیگر را هم ببافید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113654/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-05.jpg

آموزش بافت  پاهای عروسک موش

 

آموزش بافت  پاهای عروسک موش:

با رنگ صورتی 8 زنجیره بزنید.
رج 1 : یک زنجیره را رها کرده و در 6 زنجیره بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید. در زنجیره اول 2 پایه ببافید.
طرف دیگر زنجیره را 5 پایه بافته و در پایان دو پایه در یک پایه ببافید. (15 پایه )
رج 2 : همان 15 پایه را ببافید.

 

رج 3 : 5 پایه بافته، دو پایه را یکی کنید. 1 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید، 5 پایه ببافید. (13 پایه)
رج 4 : 4 پایه بافته، دو پایه را یکی کنید. 1 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید، 4 پایه ببافید. (11 پایه)
رج 5 : 3 پایه بافته، دو پایه را یکی کنید. 1 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید، 3 پایه ببافید. (9 پایه)
رج 6 و 7 : با رنگ طوسی ، همان 9 پایه را ببافید.

 

رج 8 : 1 پایه بافته، دو پایه در یک پایه ببافید. 2 مرتبه ( 2 پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید) یک پایه ببافید. (12 پایه)
رج 9 : 3 در میان پایه اضافه کنید، یعنی 3 مرتبه (3 پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (15 پایه)
رج 10 : 2 پایه بافته، دو پایه در یک پایه ببافید. 2 مرتبه ( 4 پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید) 2 پایه ببافید. (18 پایه)
رج 11 : همان 18 پایه را ببافید.

 

رج 12 : 6 مرتبه (1 پایه بافته و 2 پایه را یکی کنید). (12 پایه)
پا را از الیاف پر کنید.
رج 13 : 6 مرتبه دو تا پایه را یکی کنید.
با سوزن یا قلاب ، بافت را ببندید. پای دیگر را هم ببافید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113655/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-06.jpg

آموزش بافت گوش عروسک موش

 

آموزش بافت گوش عروسک موش:

دو بار با رنگ صورتی و دو بار با رنگ طوسی دستور زیر را ببافید.
رج 1 : در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.
رج 2 : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید. (12 پایه )
رج 3 : یک پایه در میان، پایه اضافه کنید، یعنی 6 مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید.) (18 پایه)
برای از بین بردن ناصافی رج آخر ، انتهای نخ را از پایه بعدی بگیرید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113656/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-07.jpg

از حلقه پشتی آخرین پایه رد کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113657/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-08.jpg

نخ را بکشید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113658/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-09.jpg

دایره صورتی را روی دایره طوسی گذاشته و با پایه کوتاه دو لایه را بهم وصل کنید. (18 پایه)

 

https://up.rozbano.com/view/3113659/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-10.jpg

گوش ها به این شکل آماده می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3113660/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-11.jpg

نحوه بافت شال: 101 زنجیره زده و از زنجیره صدم تا ابتدا را بست یا پایه کوتاه ببافید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113661/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-12.jpg

بافت دم موش: 26 زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر تا ابتدا را بست بزنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113662/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-13.jpg

نحوه بافت چشم ها: می توانید چشم ها را ببافید یا مهره سیاه بدوزید. برای بافت چشم در حلقه جادویی 6 پایه ببافید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113663/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-14.jpg

نخ را بکشید تا بافت جمع شود.

 

https://up.rozbano.com/view/3113666/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-15.jpg

به پایه اول بست بزنید. با سورن و نخ سفید برق چشم ها را کوک بزنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113667/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-16.jpg

چشم های عروسک موش به این صورت آماده می شوند.

 

https://up.rozbano.com/view/3113668/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-17.jpg

سپس چشم ها را روی صورت بدوزید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113669/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-18.jpg

بینی را بدوزید. سپس اجزای موش را مونتاژ کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/3113670/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-19.jpg

نمای پشت عروسک

 

https://up.rozbano.com/view/3113671/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-20.jpg

نیم رخ عروسک

 

https://up.rozbano.com/view/3113650/The%20texture%20of%20the%20little%20mouse%20doll-01.jpg

این هم مدل های دیگری از این نوع عروسک موش

 

تهیه و تنظیم شده در: بخش هنرکده رزبانو

منابع: کانال بافتنی زیبا (@baftanieziba)

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

بافتنی

بافت عروسک

عروسک موش

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]