به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا - آموزش عروسک بافتنی

آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا قسمت اول

تاريخ ارسال پست:
شنبه 1398/05/05
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
34480

آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا قسمت اول

اگر شما هم با هنر بافتنی آشنایی دارید و دوست دارید کمی متفاوت عمل کنید و با ترکیب هنر بافتنی و عروسک سازی یک عروسک خرگوش زیبا و فانتزی را بافت بزنید با آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا همراه بخش آموزش بافتنی سایت رزبانو شوید. بافت عروسک امروز نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد و باید تمرکز کامل داشته باشید. ما در این آموزش سعی کرده ایم تمامی مراحل را بصورت کامل و رج به رج خدمت شما به همراه تصاویر ارائه دهیم. شما هم می توانید با الگو عروسک بافتنی خرگوش که ما در اختیارتان قرار داده ایم و طی مراحل بافت عروسک خرگوش زیبا در نهایت صاحب یک خرگوش عروسکی زیبا و فانتزی شوید.

 

https://up.rozbano.com/view/2889552/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889553/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-01.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889554/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-02.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889556/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-04.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889557/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-05.jpg

آموزش بافت رج به رج دست های خرگوش

 

آموزش بافت دست های خرگوش (سفید):

(منظور از پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ابتدا حلقه جادویی زده و ۶ پایه داخل حلقه ببافيد (۶پایه) رج۲: در هر پايه رج قبل ۲ پايه ببافید (۱۲پایه) رج۳-۴: ساده بافي /(۱۲ پایه) رج۵: ( ۲پايه رايكي كنيد)۳بار (۹پايه) رج6: ۱ پایه/۲ پايه دريكي /۷پايه (۱۰ پايه) رج۷-۲۰: ساده بافي (۱۰ پایه)

 

https://up.rozbano.com/view/2889558/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-06.jpg

آموزش بافت رج به رج بافت پاهی خرگوش

 

آموزش بافت پاهای خرگوش (سفید):

(منظور از پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ۹زنجيره بزنید و از زنجيره دوم: ۷پايه/ ۳پایه در يكي / برگردید و سمت مقابل زنجيره ها را ببافید: ۶ پایه/ ۲ پایه در یکي/ (۱۸ پایه) رج۲: (۲پایه در يكي) ۲بار/ ۴ پایه/ (۲پایه دريكي) ۵ بار/ ۴ پایه/ (۲پایه دريكي) ۳ بار (۲۸پایه) رج ۳: (۱ پایه، ۲ پايه دريكي) ۲ بار/ ۴ پایه/ (۱ پایه، ۲ پایه دريكي) ۵ بار/ ۴ پایه/ (۱ پایه، ۲ پایه دريكي) ۳ بار/ (۳۸ پایه)

 

رج۴: (۲پایه، ۲ پایه دريكي) ۲بار/ ۴ پایه / (۲پایه، ۲ پایه دريكي) ۵بار/ ۴ پایه/ (۲پایه، ۲ پایه دريكي) ۳بار (48 پایه) رج ۵-۷: ساده بافي (48پايه) رج ۸: (۶پايه،۲ پايه را يكي كنيد) ۶بار/ (۴۲ پایه) رج ۹: ۱۲پایه / (۲پايه را يكي کنید) ۹بار/ ۱۲پایه/ (۳۳پايه) رج ۱۰: (۹ پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۳بار/ (۳۰پایه) رج ۱۱: ۹ پایه/ (۲پايه را يكي کنید) ۶بار/ ۹پایه/ (۲۴پایه) رج ۱۲: (۲پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۱۸ پایه) حین بافت پا را با الیاف پرکنید. رج۱۳: ۳پایه/ (۲پايه رايكي کنید) ۶بار/ ۳پایه /(۱۲پایه) رج۱۴-۱۵: ساده بافي/ (۱۲پایه) رج ۱۶: (۳پایه، ۲ پایه در یکی) ۳بار/  (۱۵ پایه) رج ۱۷-۲۰: ساده بافي  (۱۵ پایه) رج ۲۱: (۴ پایه، ۲ پایه در يكي) ۳بار/ (۱۸ پایه) رج ۲۲-۲۵: ساده بافي/ (۱۸پایه) پای دوم را نیز مانند اولي ببافید و نخ را از پاي دوم قطع نكنيد تا دو پا را به هم وصل کنیم و بدن را ببافیم.

 

https://up.rozbano.com/view/2889559/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-07.jpg

https://up.rozbano.com/view/2889560/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-08.jpg

https://up.rozbano.com/view/2889561/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-09.jpg

https://up.rozbano.com/view/2889562/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-10.jpg

آموزش رج به رج بافت بدن خرگوش

 

آموزش بافت بدن خرگوش:

رج ۲۶: از کناره پاي چپ: (۵ پايه، ۲ پايه در يكي) ۳بار/ ۳ زنجيره/ روي پاي راست: (۵ پایه، ۲ پایه در يكي) ۳بار. رج ۲۷: ۳ پایه روي زنجيره ها/ ۲۱پایه/ ۳ پایه روی سمت مقابل زنجيره ها/ ۲۱پايه/ (۴۸پايه) رج ۲۸-۳۴: ساده بافي/ (۴۸ پایه) رج ۳۵: (۶پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۴۲ پايه) رج ۳۶-۳۷: ساده بافي/ (۴۲ پایه) رج ۳۸: (۵ پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۳۶پایه) رج ۳۹-۴۰: ساده بافي/ (۳۶ پایه) رج ۴۱: (۴ پايه، ۲ پايه را يكي کنيد) ۶بار/ (۳۰يايه) رج۴۲-۴۳: ساده بافي /(۳۰پایه) رج ۴۴: (۳پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۲۴ پایه) رج ۴۵: ساده بافي/ (۲۴ پایه) براي مفتول داخل دست ها مانند شكل مفتول را از بدن ردکنيد رج ۴۶: (۲پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۱۸ پايه) رج ۴۷-۴۹: ساده بافي/ (۱۸پايه) رج ۵۰: (۱پايه،۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۱۲پایه). دست ها را داخل مفتول کنید و به بدن بدوزید.

 

 

https://up.rozbano.com/view/2889554/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-02.jpg

آموزش بافت دم و سر خرگوش بصورت کامل و رج به رج

 

آموزش بافت دم خرگوش (سفید) :

(منظو راز پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ابتدا حلقه جادویی زده و ۶ پایه داخل حلقه ببافيد/ (۶ پایه) رج ۲: در هر پايه رج قبل ۲ پايه ببافید/ (۱۲پایه) رج ۳: ساده بافي/ (۱۲پایه) رج۴: (۲پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۳بار/  (۹پایه) دم را کمي پرکنید و به پشت بدن بدوزید.

 

آموزش بافت سر خرگوش (رنگ سفيد):

(منظور از پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ابتدا حلقه جادویی زده و ۶ پایه داخل حلقه ببافید/ (۶پایه) رج ۲: در هر پایه رج قبل ۲ پايه ببافيد/  (۱۲ پایه) رج ۳: (۱ پایه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶ بار/ (۱۸ پایه) رج ۴: (۲ پایه تکی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶بار/ (۲۴ پايه) رج ۵: (۳ پایه تكی، ۲ پایه در یکی ببافيد) ۶ بار/ (۳۰ پایه) رج ۶: (۴پايه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶بار/ (۳۶ پايه) رج ۷: ساده بافي/ (۳۶پایه) رج ۸: (۵ پايه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید) 6 بار تکرار / (۴۲ پايه) رج ۹: ساده بافي/ (۴۲ پایه) رج۱۰: (۶ پايه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶بار (۴۸ پايه) رج ۱۱-۱۴: ساده بافي/ (۴۸پايه) رج ۱۵: (۲پایه در حلقه جلويي)، ۱۲بار/ ۴پایه/ (۲پایه در حلقه جلويي)، ۱۲بار/ ۲۰پایه/ (۷۲پايه) رج۱۶: ساده بافي/ (۷۲پايه)

 

رج ۱۷: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۱۶ پایه / ۲ پايه را يكي كنيد/ (۷۰پايه) رج ۱۸: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۱۴ پايه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۸پایه) رج ۱۹: ۵۲پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۱۲پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۸پايه) رج ۱۵ را براي بافت بيني پیدا کنید و سپس ۴ پایه مابین جاهايي که پایه ها را افزایش دادیم را پیدا کنید اینجا وسط بيني مي باشد. چشم ها مابين رج رج ۱۴-۱۵ و با فاصله ۱۰ پایه از هم قرار می گیرند. رج۲۰: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/۱۰پایه/ ۲ پايه را يكي کنيد/ (۶۴پایه) رج ۲۱: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۸پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۲ پایه) رج۲۲: ۵۲ پايه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۶ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۰پایه) رج ۲۳: ساده بافي/ (۶۰پایه) رج ۲۴: (۸ پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۶ بار/ (۵۴ پایه) رج ۲۵: (۲پایه، ۲ پايه رايكي كنيد)/  ۵بار/ ۸ پایه/ (۲پايه را يكي كنيد، ۲ پایه) ۶بار/ ۲ پايه رايكي كنيد/ (۴۲پایه) رج ۲۶: (۱ پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۵ بار/ ۸ پایه/ (۲پايه را يكي كنيد، ۱ پایه) ۵ بار/ (۲پايه را يكي كنيد) ۲بار/ (۳۰پایه) رج ۲۷: (۳پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۶بار/ (۲۴ پایه) رج ۲۸: (۲پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۶بار/ (۱۸ پایه) رج ۲۹: (۲پایه، ۲پایه را یکی کنید) ۶ بار/ (۱۲ پایه)

 

https://up.rozbano.com/view/2889563/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-11.jpg

آموزش رج به رج بافت سر و فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

آموزش فرم دهی صورت خرگوش:

مكان بيني: زیر چشم ها در وسط با پهناي ۶پایه ۲ علامت بزنيد و زير آن هم با فاصله ۲ پایه در راستاي هم ۲ علامت بزنید. قسمت بالايي مابين رج ۱۵و۱۶ مي باشد. قسمت پاییني مابين رج ۱۷و۱۸ مي باشد. براي مكان دهان نیز مانند زیر علامت بزنید.

 

علامت ۵: مابين رج ۲۰-۲۱

علامت ۶: مابين رج ۲۱-۲۲

علامت ۷: مابين رج ۲۲-۲۳

علامت ۸: مابين رج ۲۳-۲۴

 

مرحله ۱: مانند شکل سوزن را از زیر گردن وارد کرده و از علامت ۱ بيرون بياوريد و كمي بكشيد و وارد نقطه اي نزديك همان نقطه ۱ کرده و آن را از نقطه ۳ بيرون بكشيد و كمي بكشيد. مرحله ۲: سوزن را وارد نقطه ۲ کرده و از نقطه ۲ بیرون بكشيد و كمي نخ را بكشيد. مرحله3: سوزن را وارد نقطه اي نزديك نقطه ۲ کرده و از نقطه ۵ بيرون بكشيد. مرحله۴: سوزن را وارد نقطه ۶ کرده و از نقطه ۱ بيرون بكشيد. مرحله ۵: سوزن را وارد نقطه ۲ کنید و از نقطه ۴ بيرون بكشيد و كمي نخ را بکشید. مرحله ۶: سوزن را وارد نقطه ۴ کنید و از نقطه ۷ بيرون بكشيد و كمي نخ را بکشید. مرحله ۷: سوزن را وارد نقطه ۸ کنید و از نقطه ۴ بيرون بكشيد و كمي نخ را بکشید. . مرحله ۸: سوزن را وارد نقطه ۳ کنید و از حفره گردن بيرون بكشيد و كمي نخ را بكشيد.

 

https://up.rozbano.com/view/2889564/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-12.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889565/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-13.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889566/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-14.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889567/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-15.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889568/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-16.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889569/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-17.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889570/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-18.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

https://up.rozbano.com/view/2889571/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-19.jpg

آموزش تصویری و گام به گام فرم دهی و دوخت دهان عروسک خرگوش زیبا

 

https://up.rozbano.com/view/2889572/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-20.jpg

آموزش تصویری و گام به گام فرم دهی و دوخت دهان عروسک خرگوش زیبا

 

https://up.rozbano.com/view/2889573/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-21.jpg

https://up.rozbano.com/view/2889574/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-22.jpg

https://up.rozbano.com/view/2889574/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-22.jpg

https://up.rozbano.com/view/2889575/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-23.jpg

آموزش تصویری و گام به گام فرم دهی و دوخت بینی عروسک خرگوش زیبا

 

برای گلدوزی دهان نخ خاكستري یا مشکي را برداشته وارد نقطه ۶ می کنیم. سوزن را وارد نقطه ۸ کنید و از داخل گردن بیرون بکشید.۔ دوباره سوزن را وارد نقطه ۶ کرده و آن را بیرون بکشید سوزن را وارد نقطه ۵ كنيد و از نقطه ۸ بیرون بکشید. سوزن را وارد نقطه ۷ کنيد و از حفره گردن بیرون بکشید. گلدوزي بيني: مانند شكل محدوده بيني را در يك مستطيل كوك زده و داخل آن را به طور عمودي پر کنید و كوك بزنيد.

 

ادامه آموزش را فردا خدمتتان ارائه خواهیم داد.

برای دیدن قسمت دوم آموزش بافت خرگوش زیبا و فانتزی کلیک کنید.

تهیه و تنظیم شده در: بخش هنرکده رزبانو

منابع: بافتنی رویا / amigurumi.today


به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

عروسک خرگوش

بافت عروسک

آموزش بافتنی

الگو عروسک بافتنی

عروسک سازی

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
طیبه ميگه :
در بافت سر رج ۱۵رو میشه توضیح بدین
پاسخ : سلام اگر سوالی را جع به بحث عروسک سازی دارید وارد گروه زیر شوید و از دیگر دوستان کمک بگیرید.
https://t.me/honareshaparakkk
مهدیه ميگه :
سلام وقتتون بخیر ممنون از وقتی که گزاشتین و اموزش عالیتون برای این خرگوش زیبت
.فقط قسمت پاها و بدن رج بین 22تا26 رو نگزاشتین .متوجه نشدم پاهارو چطور بهم وصل کنم.بینشون باید زنجیره باشه؟
ممنون از شما
پاسخ : سلام دوست عزیز خواهش می کنم. مطلب اصلاح شد.
پارسا ميگه :
سلام🌸🌸
خیلی ممنون بابت توضیحات کامل و عالی بافت خرگوش
جسارتا ممنون میشم از رج 12 به بعد کفش های خرگوش بشتر توضیح بدید من داخل سایتی که گفته بودید رفتم ولی چیز خاصی دستگیرم نشد.
بازهم سپاسگزارم بابت زحمتی که کشیدید💖💖💓
پاسخ : سلام خواهش می کنم دوست عزیز. برای رفع اشکال مطالب عروسک بافی می تونید وارد گروه تلگرام زیر بشید.
https://t.me/fatimabaftt
مهدیه ميگه :
عذر میخوام
رج 19 بعد از دانه کم کردنمون 66 پایه داریم
پاسخ : سلام 68 پایه داریم
برای رفع اشکال مطالب عروسک بافی می تونید وارد گروه تلگرام زیر بشید.
https://t.me/fatimabaftt
مهدیه بانو ميگه :
سلام. خدا قوت.
ممنون ازتون بخاطر این آموزش..
میبخشین داخل پا ها هم باید مفتول بذاریم؟
ممنون میشم جواب بدین
موفق باشین
پاسخ : سلام استفاده از مفتول باعث ایستایی بهتر عروسک می شه بهتر هست که از مفتول استفاده کنید اگر می خواهید عروسکتون ایستایی بهتری داشته باشه
ساناز ميگه :
سلام برای ایستایی عروسک چیکار میکنین که می ایسته من فقط این رو بلد نیستم آخه فقط با الیاف نمی ایسته
پاسخ : سلام دوست عزیز اگر توضیحات رو کامل بخونید متوجه می شید. باید از سیم برای داخل کار استفاده کنید.
زهرا ميگه :
سلام ببخشید من برای وصل کردن پا نمیدونم باید چه طوری کنم و اصلا منظورتان رو متوجه نمیشم از ردیف ۱۶ به بعد پا تا نصفه تنه
پاسخ : سلام دوست عزیز متن کامل هستش ولی بازم اگر متوجه نشده می تونی از صفحه اصلی آموزش تو سایت انگلیسی کمک بگیری
https://amigurumi.today/pretty-bunny-with-floppy-ears-crochet-pattern/
Mahdieh ميگه :
کفش خرگوش رجه ۱۱ به بعد توزیح بدین متوجه نشدم ممنون اونجایی ک گفته علامت اول رج را در قسمت مبانی پشت کفش وص کنید یعنی چی
پاسخ : سلام دوست عزیز توضیحات کاملا واضح هستن اگر جایی مشکلی داشتی می تونی متن زبان اصلی این آموزش رو در سایت زیر دنبال کنی
amigurumi.today
گمنام ميگه :
عرض سلام و ادب
ببخشید میشه بافت شلال که در بافتن کفش عروسک بهش نیاز داریم یاد بدین
ممنون
پاسخ : سلام چشم فردا براتون توی سایت آموزش بافت شلال رو قرار می دم.
پاسخ : این هم لینک آموزش بافت شلال در قلاب بافی
http://www.rozbano.com/shallah-weaving-training.html
ميگه :
سپاس از پاسخگویی شما
در رج ۸( ۵پایه تکی،دوپایه در یکی) باید ۶ بار تکرار بشه یا یکبار؟
پاسخ : سلام متن اصلاح شد دوست عزیز
باید 6بار تکرار بشه که بشه 42 پایه
با تشکر
ميگه :
باسلام و خسته نباشید
ببخشید در رج ۱۵ بافت سر منظورتون از حلقه جلویی،خونه بعدی هست؟؟
پاسخ : سلام بله
ميگه :
باسلام
تشکر از شما بابت اموزش این عروسک زیبا
ای کاش فیلم اموزشی هم میذاشتین
ببخشید میشه رج اول بافت پا رو توضیح بدین
پاسخ : سلام خواهش می کنم دوست عزیز
چشم سعی می کنم در مطالب بعدی با ویدئو آموزش رو ارائه می کنیم.
در ضمن اگر جایی مشکلی دارید می تونید به منبع اصلی در لینک زیر مراجعه کنید
https://amigurumi.today/pretty-bunny-amigurumi-in-dress-free-crochet-pattern/
فاطمه91 ميگه :
سلام خدمت مربی عزیز .من تو بافت خرگوش قسمت سرش تو رج 15 متوجه نمیشم لطف میکنین راهنماییم کنین مرسی از لطف شما.
پاسخ : سلام دوست عزیز
شما ابتدا در این رج ابتدا دو پایه در حلقه جلویی می زنید و این کار را 12 مرتبه تکرار می کنید که می شود 24 دانه، سپس 4 پایه کوتاه می باشد که تا این جا می شود 28 دانه، دوباره دو پایه در حلقه جلویی می زنید و 12 با تکرار می کنید که می شود 24 دانه، تا به اینجا با 28 دانه قبلی شما 52 دانه زدید. سپس 20 پایه کوتاه هم می بافید که سر جمع در این رج شما 72 دانه دارید.
فاطمه ميگه :
سلام
عروسک خرگوش رج 15 و میشه یکم در موردش راهنمایی کنین متوجه نمیشم.
پاسخ : سلام دوست عزیز
شما ابتدا در این رج ابتدا دو پایه در حلقه جلویی می زنید و این کار را 12 مرتبه تکرار می کنید که می شود 24 دانه، سپس 4 پایه کوتاه می باشد که تا این جا می شود 28 دانه، دوباره دو پایه در حلقه جلویی می زنید و 12 با تکرار می کنید که می شود 24 دانه، تا به اینجا با 28 دانه قبلی شما 52 دانه زدید. سپس 20 پایه کوتاه هم می بافید که سر جمع در این رج شما 72 دانه دارید.
mozhdeh ميگه :
سلام.
وقت بخیر.
من رج ۱۵_ قسمت سر خرگوش_ رو متوجه نشدم.
کل پایه‌هامون در رج ۱۴، چهل و هشت دانه بوده. چطور در این رج_رج ۱۵_ با دستورالعملی که دادید، میشه هفتاد و دو پایه بکنیم؟!‌
دوازده بار یکی رو از لبه جلویی دوتا میکنیم و بعدش بیست پایه میزنیم و بعد دوباره دوازده بار.... این خودش ۶۴ پایه میخواد در حالیکه ما ۴۸ پایه داریم برای رج ۱۵...‌
متشکر میشم پاسخ بدید.
پاسخ : سلام دوست عزیز بله حق با شماست الان اصلاح می کنم اون قسمت 20 پایه اول باید به 4 پایه تبدیل بشه
ممنون از نظرتون
با تشکر
محدثه ميگه :
سلام و ممنون به خاطر اموزش این عروسک خوشکل.میخواستم بدونم این تیکه از متن که قسمت بافت سر هست رو چطوری باید ببافیم؟
ممنون میشم اگه به سوالم زود جواب بدید.
پاسخ : سلام دوست عزیز داخل آموزش به صورت رج به رج توضیح داده شده و نیاز نیست کار خاصی بکنید فقط مو به مو اون کاری که گفته شده را انجام دهید.

براي ديدن نظرات بيشتر روي شماره صفحات در زير کليک کنيد

کد امنیتی رفرش