به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی پارت دوم

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی پارت دوم

تاريخ ارسال پست:
جمعه 1403/01/24
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
139

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی پارت دوم

خب خب سلامی دوباره خدمت همه شما هنرجویان و علاقه مندان به هنر ماندالابافی، امروز با ادامه پست قبلی یعنی آموزش بافت رومیزی به کمک مانادالا اشرافی در خدمت شما هستیم، پس در ادامه همراه رزبانو باشید.

 

https://up.rozbano.com/view/3833855/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-40.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی پارت دوم

 

آموزش تصویری ماندالای اشرافی پارت دوم:

 

https://up.rozbano.com/view/3833838/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-17.webp

رج 17؛ 1 پایه کوتاه در فضای 3 زنجیره، سه زنجیره، *(پایه کوتاه در 3زنجیره بعدی، سه زنجیره) دوبار تکرار
3زنجیره ی بعدی رها* از * تا * تکرار. در نهایت 72 فضای 3 زنجیره خواهیم داشت...

 

https://up.rozbano.com/view/3833837/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-18.webp

رج18؛ 1پایه کوتاه در اولین فضای 3 زنجیره، 4 زنجیره (1پایه کوتاه در 3 زنجیره بعدی، 4 زنجیره) تکرار تا انتهای رج...

 

https://up.rozbano.com/view/3833839/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-19.webp

آموزش بافت رومیزی رج 19

 

رج 19؛ 3 پایه کوتاه در اولین فضای 4 زنجیره، 2 پایه کوتاه در 4 زنجیره بعدی، ذرتی با 6 پایه ی سه مرحله ای در فضای 3 زنجیره ای رها شده ی رج 16، به ترتیب 2پایه کوتاه *3 پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه در 3 فضای 4 زنجیره ای بعدی ذرتی در 3 زنجیره ی رها شده ی رج 16، 2پایه کوتاه در 4 زنجیره بعدی* از * تا * تکرار... در نهایت 168پایه کوتاه و 24 ذرتی خواهیم داشت...

 

https://up.rozbano.com/view/3833840/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-20.webp

رج 20؛ 1زنجیره، یک پایه کوتاه در همان پایه، 2زنجیره، یک پایه رها، یک پایه کوتاه...
تکرار تا انتهای رج... در نهایت 96 فضای 2 زنجیره خواهیم داشت...

 

https://up.rozbano.com/view/3833842/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-21.webp

رج 21؛ 2پایه بلند در اولین فضای 2 زنجیره ، 3 پایه بلند در 2 زنجیره ی بعدی(سومین پایه مارکدار شود)،
2 پایه بلند در دو زنجیره ی بعدی... تکرار تا انتهای رج... در نهایت 240 پایه بلند خواهیم داشت...

 

https://up.rozbano.com/view/3833843/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-22.webp

آموزش بافت رومیزی رج 22

 

رج 22؛ 3زنجیره، پایه بلند 4مرحله ای دور پایه مارکدار شده رج قبل، بعد از 3 زنجیره ی اول یک پایه رها، 1پایه بلند در پایه ی بعدی، * یک پایه از رج 21 رها و دور پایه ی بعدی یک پایه ی 4 مرحله ای،  یک پایه بلند روی پایه ای که دور آن پایه برجسته ی قبلی بافته شد* از *تا* تکرار.

نکته؛ پایه 4 مرحله ای یکی به آخر مارکدار شود... 

 

https://up.rozbano.com/view/3833845/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-23.webp

رج 23؛ 2زنجیره، یک پایه بلند برجسته از پشت دور اولین پایه، *یک پایه بلند 3 مرحله ای از زیر پایه برجسته ، دور پایه ای که در رج قبل مارکدار شد،
1پایه برجسته رها، دور پایه بلند بعدی 2پایه بلند ادغام از پشت* از *تا* تکرار

 

https://up.rozbano.com/view/3833844/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-24.webp

رج 24؛ 1زنجیره، 1پایه کوتاه از پشت دور اولین پایه، 3 زنجیره، پایه برجسته رها * پایه کوتاه از پشت دور پایه بلند ادغام، 3 زنجیره،
پایه برجسته رها* از * تا * تکرار. 120 فضای 3 زنجیره در نهایت خواهیم داشت...

 

https://up.rozbano.com/view/3833841/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-25.webp

رج 25؛ 3پایه بلند در اولین فضای 3 زنجیره، 3 زنجیره، 2پایه کوتاه در دو فضای بعدی، 5 زنجیره، 2 پایه کوتاه در دو فضای بعدی، 3زنجیره...
تکرار از ابتدا تا انتهای رج...

 

https://up.rozbano.com/view/3833848/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-26.webp

رج26؛ 1 پایه رها، 3 پایه بلند در پایه بعدی، * 3 زنجیره، 1پایه کوتاه، 1 پایه بلند در فضای 5 زنجیره(1زنجیره ،1پایه بلند) داخل پرانتز 4بار تکرار شود
پایه کوتاه در 3زنجیره ی بعدی، 3زنجیره، 1پایه رها، 3 پایه بلند در پایه ی بعدی* از * تا * تکرار..

 

https://up.rozbano.com/view/3833856/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-27.webp

رج 27؛ 1 پایه رها، 3 پایه بلند در پایه ی بعدی، *3 زنجیره، 1 پایه کوتاه در فضای 3 زنجیره، 1 پایه رها،  پایه کوتاه از پشت دور پایه بلند
(3زنجیره، پایه کوتاه از پشت دور پایه بلند) 4 بار تکرار... پایه کوتاه در 3زنجیره ی بعدی، 3زنجیره 1پایه رها، 3 پایه بلند در پایه بعدی*
از * تا * تکرار

 

https://up.rozbano.com/view/3833846/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-28.webp

رج 28؛ 3پایه بلند، * 3زنجیره،1 پایه رها، 3 پایه بلند در پایه ی بعدی، 3زنجیره پایه کوتاه در 2 فضای 3 زنجیره، 3زنجیره (پایه کوتاه، 3زنجیره)2بار تکرار،
پایه کوتاه در 2، فضای 3زنجیره، 3زنجیره، 3پایه بلند* از * تا * تکرار...
در نهایت 144 پایه بلند و 144 فضای 3 زنجیره خواهیم داشت...

 

https://up.rozbano.com/view/3833854/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-29.webp

رج 29؛1 پایه رها، 3پایه بلند در پایه بعدی، * 3زنجیره،1پایه کوتاه در 3زنجیره، 3زنجیره، 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3 زنجیره، پایه کوتاه در 2 فضای 3زنجیره،
3زنجیره،  1پایه کوتاه در 3 زنجیره، پایه کوتاه در 2 فضای 3 زنجیره، 3زنجیره، 1پایه رها، 3 پایه بلند* از * تا * تکرار

 

https://up.rozbano.com/view/3833849/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-30.webp

رج 30؛ 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3 زنجیره، ( پایه کوتاه در 3 زنجیره، 3 زنجیره)2بار تکرار، 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی،
3زنجیره(پایه کوتاه در 2 فضای 3 زنجیره، 3 زنجیره)2 بار تکرار، 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی* از * تا * تکرار

 

https://up.rozbano.com/view/3833862/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-31.webp

آموزش بافت ماندالای اشرافی رج 31

 

رج31؛ 1پایه رها، 3 پایه بلند در پایه ی بعدی * 3زنجیره، 1پایه کوتاه در 3زنجیره،1پایه بلند در 3زنجیره( 1زنجیره، 1پایه بلند)4بار تکرار، 1پایه کوتاه در 3زنجیره ی بعدی، 3زنجیره، یک پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3زنجیره، در هر کدام از 3فضای 3زنجیره ی بعدی 1 پایه کوتاه، 3زنجیره،
1پایه رها،3 پایه بلند در پایه ی بعدی* از *تا* تکرار. در نهایت 384 پایه و 192 فضای 3زنجیره خواهیم داشت... 

 

https://up.rozbano.com/view/3833852/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-32.webp

آموزش بافت رومیزی شیک و زیب رج 32

 

رج 32؛ 6زنجیره، *1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3زنجیره، 1پایه کوتاه در 3 زنجیره، 1پایه رها، 1پایه کوتاه دور پایه بلند (3زنجیره، 1پایه کوتاه از پشت دور پایه بلند بعدی) 4بار تکرار. 1پایه کوتاه در 3زنجیره، 3زنجیره، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3 زنجیره، 1پایه رها، 1پایه بلند، در دو زنجیره باهم یک پایه بلند(کاهش)، 1پایه بلند، 3زنجیره* از * تا * تکرار... بست به سومین زنجیره ی اول رج...

 

https://up.rozbano.com/view/3833851/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-33.webp

آموزش بافت رومیزی رج 33

 

رج33؛ 1زنجیره، 1پایه کوتاه در اولین 3زنجیره، 3زنجیره، یک پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3زنجیره، پایه کوتاه در 2 فضای 3زنجیره، 3زنجیره(پایه کوتاه در 3زنجیره، 3زنجیره)2بار تکرار، پایه کوتاه در 2فضای 3زنجیره، 3زنجیره، 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3زنجیره، پایه کوتاه در 2فضای 3زنجیره* از * تا * تکرار. در نهایت336 پایه و 168 فضای 3زنجیره خواهیم داشت... 

 

https://up.rozbano.com/view/3833847/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-34.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی رج 34

 

رج 34؛ 1پایه کوتاه در اولین 3زنجیره، * 3زنجیره، 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3زنجیره، پایه کوتاه در 2فضای 3زنجیره، 3زنجیره، پایه کوتاه در 3زنجیره، 3زنجیره، پایه کوتاه در 2فضای 3زنجیره، 3زنجیره، 1 پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، 3زنجیره، پایه کوتاه در 2فضای 3زنجیره* از *تا* تکرار. در نهایت 312پایه و 144 فضای 3زنجیره خواهیم داشت... 

 

https://up.rozbano.com/view/3833853/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-35.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی رج 35

 

رج 35؛ 1پایه کوتاه در 3زنجیره ی اول، * 3زنجیره، 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه بعدی، 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه در هر کدام از2 فضای 3زنجیره، 3زنجیره، 1پایه رها، 3پایه بلند در پایه ی بعدی، (3زنجیره، (پایه کوتاه در 2 فضای 3زنجیره )2بار تکرار* از * تا * تکرار...

در نهایت 288پایه و 120 فضای 3زنجیره خواهیم داشت... 

 

https://up.rozbano.com/view/3833861/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-36.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی رج 36

 

https://up.rozbano.com/view/3833858/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-37.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی رج 37

 

https://up.rozbano.com/view/3833860/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-38.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی رج 38

 

https://up.rozbano.com/view/3833857/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-39.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی رج 39

 

https://up.rozbano.com/view/3833855/crochet%20Noble%20mandala%20tutorial-40.webp

آموزش تصویری بافت ماندالای اشرافی

 

برای دیدن قسمت اول آموزش بافت رومیزی کلیک کنید.

 

منبع: ماندالای عاطی

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

بافتنی

قلاب بافی

ماندالا بافی

ماندالا اشرافی

رومیزی

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]