به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت عروسک رابین هود دومیل

آموزش بافت عروسک رابین هود دومیل

تاريخ ارسال پست:
1397/03/19
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
24257

آموزش بافت عروسک رابین هود دومیل

عروسک ها اسباب بازی های محبوب کودکان هستند بالاخص دختر خانم های کوچولو که به شدت به آن ها علاقه دارند. از شخصیت های مختلف کارتونی و تلویزیونی می توان به عنوان کاراکتر عروسک استفاده کرد و به همین خاطر است که امروز رزبانو تصمیم گرفته تا نحوه بافت دومیل عروسک رابین هود را به شما بانوان خوش سلیقه ایرانی آموزش دهد. در بخش آموزش بافتنی رزبانو با آموزش های جذابی همچون بافت عروسک حلزون، بافت لباس عروسک دختر کوچولو، بافت خروس عروسکی، میمون عروسکی و عروسک ماشا در خدمت شما بودیم. اگر دوست دارید یک هدیه یا کادو جذاب برای کودکان خود و اقوام تهیه کنید حتما با این آموزش همراه ما باشید.

 

https://up.rozbano.com/view/2547768/rozbano-697.jpg

آموزش بافت عروسک رابین هود دومیل

 

عروسک رابین هود
پاها،تنه و سر:
ازلبه پایینی پا شروع کرده و از کاموای خرمایی روشن 29 دانه سر اندازید.
یک راه رو ببافید.
راه بعد یک دانه زیر به هر کدام از 27 دانه بعدی یک دانه اضافه کرده یک دانه زیر 56 دانه می شود.
راه بعد رو با یک راه زیر شروع کرده، 12 راه ساده ببافید.
فرم دادن روی پوتین:
راه بعد 8 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید 16 مرتبه تکرار گردد 16 دانه زیر 40 دانه می شود.
راه بعد 6 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید 10 مرتبه تکرار گردد 14 دانه می شود.
10 راه ساده ببافید. کاموای خرمایی روشن را پاره کرده و کاموای سبز را برای بافت شلوار وصل کنید. 13 راه ساده ببافید.
کاموا را پاره کرده دانه ها را از میل در آورده کنار می گذاریم.
نحوه بافت پای چپ:
از لبه پایینی شروع کرده با کاموای خرمایی 29 دانه سر اندازیم.
یک راه رو ببافید.
راه بعد یک دانه زیر به 27 دانه بعدی یک دانه اضافه کرده یک دانه زیر 56 دانه می شود.
راه بعد رو با یک راه زیر شروع کرده 12 راه ساده ببافید.
فرم دادن روی پوتین:
راه بعد16 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید 16 مرتبه تکرار گردد 8 دانه زیر 40 دانه می شود.
راه بعد 14 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید 10 مرتبه تکرار گردد 6 دانه زیر 30 می شود.
کاموای خرمایی را پاره کرده کاموای سبز را برای شلوار وصل کنید. 13 رج ببافید.
نحوه بافت تنه و سر عروسک:
دو طرف این راه را علامت زده برای موقعی که متوجه دوخت شلوار و پاچه های آن بشوید.
درحالیکه طرف صحیح تکه در مقابل شماست با استفاده از کاموایی سبز ابتدا 30 دانه مربوط به پای چپ سپس 30 دانه مربوط به راست را از زیر ببافید. 60 دانه می شود.
19 راه ساده ببافید.
کاموای سبز را پاره کرده کاموای سبز روشن را برای بالاتنه وصل می کنیم.
8 راه ساده ببافید.
فرم دادن کناره ها:
راه بعد 11 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید 5 مرتبه تکرار گردد 18 دانه زیر 2 تا دانه را از زیر با هم یکی کنید 5 مرتبه تکرار گردد 11 دانه زیر 50 دانه می شود.
7 راه ساده ببافید.
راه بعد 11 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید 3 مرتبه 16 دانه زیر 2 تا یکی را از زیر با هم یکی کنید 3 مرتبه تکرار گردد 11 دانه زیر 44 دانه می شود.
فرم دادن گردن:
راه بعد 2 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید تا آخر 33 دانه می شود.
کاموای سبز را پاره کرده نخ کرم برای صورت را وصل می کنیم.
5 راه ساده ببافید.
فرم دادن سر:
راه بعد یک دانه زیر یک دانه اضافه کرده یک دانه زیر تا آخر 65 عدد می شود.
35 راه ساده ببافید.
فرم دادن بالای سر:
راه اول 3 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید تا آخر 52 دانه می شود.
راه دوم و کلیه راه های زوج از رو ببافید.
راه سوم 2 دانه زیر 2 تا یکی از زیر ت آخر 39 دانه می شود.
راه پنجم یک دانه زیر 2 تا یکی تا آخر 26 عدد می شود.
راه بعد 2 دانه را از رو باهم یکی کنید 13 دانه  می شود.
دانه ها بصورت محکم جمع کنید.
نحوه بافت مو عروسک:
دو تکه بافته می شودبا میل 1 درجه درشت ببافید.
با نخ قهوای 20 دانه سر اندازید.
با مدا بافی شروع کرده به ابتدای هر راه یک دانه اضافه کنید تا به 30 برسد.
به دو طرف 3 راه بعدی یک دانه اضافه کنید 42 دانه می شود.
به دو طرف 3 راه بعدی یک دانه اضافه کنید 42 دانه می شود .
6 راه مدا بافی کنید. دو طرف راه آخر را علامت گذاری کنید با نخ رنگی دیگر بعد 8 راه مدابافی کنید.
فرم دادن بالای آن:
5 دانه زیر 2 تا یکی 4 دانه زیر 5 مرتبه 2 تا یکی 5 دانه زیر 36 دانه می شود.
5 راه مدا بافی می کنیم.
راه بعد 2 تا یکی کنید تا آخر 14 دانه می شود. دانه ها را محکم جمع کنید. این وسط سر دوخته می شود.
تکه روی پیشانی:
41 دانه سر اندازید.
راه اول مدا بافی 5 تا ببافید 2 تا یکی می کنیم 15 مرتبه تکرار شود  5 تا ببافید 25 می شود..
راه دوم مدابافی کرده
راه سوم 2 تا یکی 7 دانه زیر 2 تا یکی 4 مرتبه تکرار گردد 8 دانه زیر 20 دانه می شود.
به مدابافی ادامه داده از ابتدای هر راه یک دانه کور کنید تا 3 دانه باقی بماند دانه ها را محکم جمع کنید.
پایه گوش ها:
دو عدد ببافید.
با استفاده از نخ همرنگ صورت کرم 7 دانه سر اندازید.
با یک راه رو شروع کرده 8 راه ساده ببافید سپس دانه ها را کور کنید.
پایه دست ها:
دو عدد ببافید.
با نخ کرم 12 دانه سر اندازید. به هر دانه یک دانه اضافه کنید 24 می شود. 16 راه ساده ببافید کاموای کرم را پاره کرده کاموای سبز روشن را وصل کرده هر 4 عدد یکی اضافه کرده تا 28 عدد شود.
27 راه ساده ببافید.
فرم دادن بالای آستین:
6 دانه زیر 2 تا یکی 2 مرتبه 8 دانه زیر 2 تا یکی 2 مرتبه 6 دانه زیر 24 دانه می شود. راه بعد یکی زیر 2 تا یکی تا آخر 16 عدد می شود دانه ها بصورت شل کور کنید.
تکه بالای پوتین:
42 دانه سر اندازید 3 راه ببافید.
راه بعد یک دانه زیر 2 تا یکی یک ژته تا آخر
با یک راه زیر شروع ببافت کنید 4 راه ببافید دانه ها را کور کنید.
قسمت دامن ژاکت:
81 دانه با نخ سبز روشن سر اندازید 11 راه ببافید .
لبه دالبری:
راه بعد 2 دانه زیر یک ژته 2 تا یکی از زیر تا یکی مانده به آخر یک زیر.
یک راه رو شروع کرده 3 راه ببافید.
کاموای سبز تیره را وصل کنید نخها را دو راه به دو راه عوض کنید. 6 راه می شود کاموای سبز تیره را پاره کرده با نخ سبز روشن 4 راه ساده ببافید کاموای سبز را پاره کرده کاموای قهوه ای برای کمر بند وصل کنید 2 راه زیر ببافید.
با یک راه زیر شروع کرده 5 راه ساده ببافید دانه ها را کور کنید.
یقه عروسک:
با استفاده سبز روشن 79 دانه سر اندازید. 6 راه ساده ببافید.
لبه دالبری:
راه بعد یک دانه زیر بعد دو تا زیر 2تا یکی یک ژته تا آخر 2 تا مانده به آخر را ازذزیر ببافید.
باذیک راه رو شروع کرده 6 راه ببافید.ذکاموای سبزذتیره را وصل کنید با یک راه زیر 2 راه ساده ببافید. کاموای سبز تیره را پاره کنید. با کاموای سبز روشن به بافت ادامه دهید 4 راه ساده ببافید.
کم کردن برای گردن:
4 دانه زیر 2 تا یکی 3 تا زیر تکرار شود تا آخر 64 عدد می شود.
راه دوم رو
راه سوم 3 دانه زیر 2 تا یکی با هم 2 دانه زیر تا یکی مانده به آخر تکرار گردد دانه آخر زیر 49 دانه می شود. دانه ها را کور کنید.
کلاه:
با نخ سبز تیره 90 دانه سر اندازید یک راه رو
راه بعد 42 دانه زیر به هر کدام از 6 دانه بعدی یک دانه اضافه کرده 42 دانه زیر 96 دانه می شود.
با یک راه رو شروع کرده 4 راه ساده ببافید.
راه بعد زیر
با یک راه زیر شروع کرده 6 راه ساده ببافید.
راه بعد 42 دانه زیر 2 تا یکی 6 مرتبه تکرار گردد 42 دانه زیر 90 دانه می شود.
یک راه رو
راه بعد رو
بعد کاموای سبز تیره را پاره کرده و کاموای سبز روشن را وصل کنید با یک راه زیر شروع کرده 10 راه ساده ببافید.
فرم دادن بالایه کلاه:
راه اول 13 دانه زیر 2 تا یکی 3 مرتبه تکرار گردد 2 تا یکی زیر 13 دانه زیر 3 مرتبه تکرار گردد 84 دانه می شود. راه دوم و کلیه راه های زوج از رو ببافید.
راه سوم12 دانه زیر 2 تا یکی 3 مرتبه تکرار گردد 2 تا یکی زیر 12 دانه زیر 3 مرتبه تکرار گردد 78 دانه می شود.
راه پنجم 2+11 تا یکی 3 مرتبه 2+11 تا یکی 3 مرتبه 72 می شود.
راه هفتم 2+10 تا یکی 3 مرتبه 2+10 تا یکی 3 مرتبه 66 می شود. به همین ترتیب کم می شود تا راه بیست و سوم 2 تا زیر 2 تا یکی 3 مرتبه 2 تا زیر 2 تا یکی 3 مرتبه 18 می شود.
راه بیست و پنجم 2 تا یکی تا آخر 9 دانه می شود. دانه ها را محکم جمع می کنید.

 

https://up.rozbano.com/view/2547769/rozbano-697-1.jpg

این هم نحوه بافت عروسک رابین هود به زبان انگلیسی

 

منابع: رزبانو / دنیای عروسکها

 

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

عروسک سازی

ساخت عروسک

آموزش بافتنی

رابین هود

کادو

گیفت

هدیه

خلاقیت

کودک

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
مریم ميگه :
سلام خسته نباشید ببخشید 11+2 یعنی چه منظورت خوب متوجه نشدم
پاسخ : سلام برای رفع اشکال مطالب عروسک سازی داخل گروه زیر عضو بشید و از دیگر دوستان کمک بگیرید.
https://t.me/honareshaparakkk
سهیلا ميگه :
سلام خسته نباشید..یه سوال داشتم خدمتتون..چرا بعد از فرم دادن روی پوتین پای راست ده رچ میبافیم بعد کاموا خرمایی رو پاره میکنم و سبز رو وصل میکنیم ولی برا پوتین پای چپ بعد فرم دادن نخ رو پاره کرده و رنگ سبز رو وصل میکنم..مگه نباید هر دو پوتین یه اندازه باشن؟ممنونم
پاسخ : سلام دوست عزیز این دیگه بستگی به خودتون داره می تونید هر دوتا رو یه جور فرم بدید و یا با کمی تناقض کار رو زیباتر کنید.
کابل ابزار دقیق ميگه :
سلام
چقدر خوب و ساده توضیح دادید خیلی عالی بود
با آرزوی موفقیت
پاسخ : سلام خواهش می کنم
ما هم برای شما و تمامی دوستان آرزوی موفقیت داریم
simandcable ميگه :
سلام
واقعا عالی بود
ممنون از سایت خوبتون
پاسخ : سلام ممنون دوست عزیز
خوشحالیم که راضی هستید.
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]