به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت عروسک خرس خواب آلود

آموزش بافت عروسک خرس خواب آلود

تاريخ ارسال پست:
دو شنبه 24 / 10 / 1397
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
626

آموزش بافت عروسک خرس خواب آلود

بیشتر کودکان و اکثرا دختران تجربه داشتن یک عروسک که به نوعی بهترین دوستشان بوده است را داشته اند. این اسباب بازی از زمان قدیم رواج داشته و امروزه شاهد گستردگی آن هستیم که در انواع و اقسام مختلف می توان این نوع اسباب بازی را تهیه کرد. همیشه عروسک جز لاینفک دختر بچه ها و بعضا خانم ها بوده و هست بخصوص زمانی که شخصا عروسک سازی و یا دقیق تر بگوییم عروسک بافی کرده و با معیار ها و علایق شخصی خود آن را آراسته باشد. امروز آموزش بافت عروسک خرس خواب آلود با قلاب را برای شما تدارک دیده ایم که در عین سادگی، بسیار زیباست.

 

http://up.rozbano.com/view/2748733/Sleepy%20Bear-11.jpg

آموزش بافت عروسک خرس خواب آلود

 

http://up.rozbano.com/view/2748724/Sleepy%20Bear-01.jpg

بافت سر و بدن عروسک خرسی

 

مرحله اول: بافت سر عروسک خرسی
یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید
رج ۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید
رج ۲: ۲ پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید( ۱۲ پایه داشته باشیم)
رج ۳: ( یک پایه کوتاه + دو پایه در یک زنجیره)تا آخر رج به همین صورت ادامه می دهید
رج۴: ( ۲ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)
رج۵:  ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)
رج۶: ( ۴ پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم)
رج۷:  (۵ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۴۲ پایه داریم)
رج۸: (۶ پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)
رج۹: (۷پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)
رج۱۰: (۸ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)
رج ۱۱: (۹ پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۶ پایه داریم)
رج۱۲-۲۴: در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید
رج ۲۵: (۹پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی می کنید )تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)
رج ۲۶: (۸ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)
رج۲۷: (۷پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)
رج ۲۸: (۶پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۲ پایه داریم)

 

http://up.rozbano.com/view/2748725/Sleepy%20Bear-02.jpg

نحوه قلاب دوزی جهت ایجاد گردن عروسک خرسی

 

مرحله دوم:بافت بدن عروسک خرسی
رج ۳۰: (۶ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)
رج ۳۱:(پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج
رج ۳۲: (۷پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)
رج ۳۳: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج (۶۰)
رج ۳۴:(۸پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)
رج ۳۵: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج
رج ۳۶: :(۸ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۶ پایه داریم)
رج۳۷: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج
رج۳۸: (۱۰ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۷۲ پایه داریم)
رج۳۹-۵۱: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج
رج۵۲: (۱۰پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۶۶ پایه داریم)
رج ۵۳: (۹ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)
رج ۵۴: (۸ پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)
رج۵۵:(۷ پایه کوتاه +دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)
رج۵۶:(۶ پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۲ پایه داریم)
رج۵۷:(۵ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم)
رج۵۸: (۴ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)
رج ۵۹: (۳پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)
رج ۶۰:( پایه کوتاه+پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( ۱۸ پایه داریم)
رج۶۱: ( پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( ۱۲ پایه داریم). (۶)
رج۶۲: (پایه کوتاه+یک زنجیره را نبافته)تا آخر رج(۶ پایه داریم).
داخل بدن و سر را با الیاف پر کرده سپس ، نخ باقی مانده را از داخل زنجیره ها رد می کنید و نخ را می کشید و کور می کنید.
بافت بدن و سر به پایان رسید!

 

http://up.rozbano.com/view/2748726/Sleepy%20Bear-03.jpg

آموزش بافت دست های عروسک خرسی

 

مرحله سوم: بافت دست ها
از الگوی بافت بالا دو تا می بافیم.
یک حلقه جادویی درست می کنید.
رج ۱: ۵ پایه کوتاه در حلقه می زنید و حلقه را جمع می کنید.
رج۲: دو پایه کوتاه در هر زنجیره .
رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج( ۱۵ پایه داریم)
رج۴: ( ۲ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۰ پایه داریم)
رج۵: ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۵ پایه داریم)
رج۶-۸: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج
رج ۹: (۳ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۲۰ پایه داریم )
رج۱۰-۱۸: در هر زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج
داخل دست ها را با الیاف پر کرده و سپس لبه های هر دست را به هم می دوزیم نخ اضافه را جدا نمی کنیم.

 

http://up.rozbano.com/view/2748727/Sleepy%20Bear-04.jpg

مشخص کردن محل قرار گیری دست های قلاب بافی

 

مرحله چهارم:
محل قرار گیری دست های قلاب بافی را با سوزن روی بدن مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی بدن می دوزیم.

 

http://up.rozbano.com/view/2748728/Sleepy%20Bear-05.jpg

آموزش بافت پاهای عروسک خرسی خوال آلود

 

مرحله پنجم: بافت پا ها
از الگوی بافت بالا دو تا می بافیم.
یک حلقه جادویی درست می کنید
رج۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید
رج۲: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( ۱۲ پایه داریم)
رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(۱۸ پایه داریم)
رج۴: ( ۲پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)
رج۵: (۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)
رج۶: ( ۴پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم)
رج۷-۹: : (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج
رج۱۰: (۴پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)
رج۱۱: (۳ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)
رج۱۲-۱۹: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج
داخل پاهارا با الیاف پر کرده و سپس لبه های هر پا را به هم می دوزیم. نخ اضافه را جدا نمی کنیم.

 

http://up.rozbano.com/view/2748729/Sleepy%20Bear-06.jpg

اتصال پاهای عروسک خرسی به بدن

 

مرحله ششم: اتصال پا
محل قرار گیری پاها را با سوزن روی بدن مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی بدن می دوزیم.

 

http://up.rozbano.com/view/2748730/Sleepy%20Bear-07.jpg

بافت گوش های عروسک خرسی خواب آلود

 

مرحله هفتم: بافت گوش عروسک خرسی
از الگوی بافت بالا دو تا می بافیم.
یک حلقه جادویی درست می کنید
رج۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید
رج۲: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( ۱۲ پایه داریم)
رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(۱۸ پایه داریم)
رج۴: ( ۲پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)
رج۵: ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)
رج۶-۸: در هر زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج لبه گوش ها را روی هم قرار داده و با بست و یا دوختن به هم وصل می کنیم
نخ اضافه را جدا نمی کنیم.

 


http://up.rozbano.com/view/2748731/Sleepy%20Bear-08.jpg

اتصال گوش ها به سر عروسک خرسی

 

مرحله هشتم: اتصال گوش ها
محل قرار گیری گوش ها را با سوزن روی سر مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی سر می دوزیم.

 

http://up.rozbano.com/view/2748747/Sleepy%20Bear-14.jpg

 

 

مرحله نهم: بافت پوزه
یک حلقه جادویی درست می کنید
رج۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید
رج۲: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( ۱۲ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید
رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(۱۸ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید
رج۴: ( ۲پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید
رج۵: ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۳۰ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید
رج ۶: ( ۴پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید
نخ اضافه را جدا نمی کنیم.

 

http://up.rozbano.com/view/2748736/Sleepy%20Bear-09.jpg

بافت دهان و بینی بر روی پوزه


http://up.rozbano.com/view/2748746/Sleepy%20Bear-15.jpg

بافت دهان و بینی بر روی پوزه

 

 مرحله دهم:
با استفاده از کاموای مشکی ویا نخ دمسه مشکی بینی و دهان را بر روی پوزه بدوزید.

 

http://up.rozbano.com/view/2748732/Sleepy%20Bear-10.jpg

اتصال پوزه به سر عروسک خرسی

 

 مرحله یازدهم:
پوزه را با سوزن بر روی سر بدوزید.

 

http://up.rozbano.com/view/2748733/Sleepy%20Bear-11.jpg

بافت چشم های عروسک خرسی

 

مرحله دوازدهم:
با استفاده از کاموای مشکی و یا نخ دمسه مشکی چشم ها را بصورت بسته بر روی سر بدوزید.

 

http://up.rozbano.com/view/2748734/Sleepy%20Bear-12.jpg

نتیجه نهایی

 

منابع: squirrelpicnic.com / honari.com

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

اسباب بازی

عروسک سازی

ساخت عروسک

بافت عروسک

خرس عروسکی

خرس بافتنی

قلاب بافی

عروسک بافی

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی