به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت شنل قرمزی

آموزش بافت شنل قرمزی

تاريخ ارسال پست:
چهار شنبه 01 / 01 / 1397
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
1167

آموزش بافت شنل قرمزی

شنل‌قرمزی (به فرانسوی: Le Petit Chaperon rouge) قصه فولکلوریک اروپایی است دربارهٔ دختری کوچک و گرگی که می‌خواهد پس از گول‌زدن دخترک زودباور، او و مادربزرگش را بخورد. این قصه اول بار توسط شارل پرو نویسندهٔ فرانسوی در قرن هفدهم نوشته شد. در پایان قصه به روایت پرو گرگ شنل قرمزی و مادربزرگش را می‌خورد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که با ساده‌دلی حرفهای گرگ را باور می‌کنند. در قرن نوزدهم برادران گریم قصه را بازنویسی کردند و پایان قصه را با ورود هیزم‌شکن به صحنه و نجات دادن شنل قرمزی و مادربزرگش از شکم گرگ تغییر دادند. اما رزبانو در این مطلب کاری به داستان شنل قرمزی ندارد و می خواهد این شخصیت دوست داشتنی را با هنر بافتنی برای شما ببافد و تا از آن به عنوان یک عروسک دوست داشتنی نهایت لذت را ببرید.

 

https://up.rozbano.com/view/2480644/rozbano-633-8.jpg

آموزش بافت شنل قرمزی


سر:
با رنگ مربوط به بدن ببافيد.
رج ۱ تا ۵. به روش گرد بافي دانه ها را از يك حلقه جادويي با 6 پایه کوتاه به ۳۰ دانه برسانید. ۳۰ دانه
رج ۶ و ۷. ۳۰ پایه کوتاه
رج ۸. دانه ها را به ۳۶ برسانید..
رج ۹. ۳۶ پایه کوتاه
رج ۱۰. ۵ پایه کوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، 6 پایه کوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، ۱۰ پایه کوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، 6 پایه کوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، ۵ پایه کوتاه. 40 دانه
رج ۱۱ و ۱۲. ۴۰ پایه کوتاه
رج ۱۳. ۵ پایه کوتاه، دو پایه کوتاه يكي، 1 پایه کوتاه، دو پایه کوتاه یکي، ۱۰ پایه کوتاه، دو پایه کوتاه یکي، 6 پایه کوتاه، دو پایه کوتاه يكي، 5 پایه کوتاه، ۳۶ دانه
رج ۱۴. * ۷ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه يكي * (۴). ۳۲ دانه
رج ۱۵. * ۲ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه يكي * (۸). ۲4 دانه
رج 16. *1 پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه يكي * (۸). 16 دانه
نخ را نبرید و در ادامه بدن را ببافيد.

بدن:
با رنگ آبي کمرنگ ببافيد.
رج ۱. فقط در حلقه پشتي دانه ها، ۱۶ پایه کوتاه ببافيد.
رج ۲. *۳ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي *(۴). ۲۰ دانه
رج ۳. * پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۴). ۲۴ دانه
رج ۴. ۲۴ پایه کوتاه
رج ۵. *۵ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۴). ۲۸ دانه
رج ۶. ۲۸ پایه کوتاه
در ادامه نخ سفید را وصل کرده و لباس را ببافيد.
رج ۷. فقط در حلقه پشتي دانه ها ببافيد. * ۶ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۴). ۳۲ دانه
رج ۸. ۳۲ پایه کوتاه
رج ۹. * ۷ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۴). ۳۶ دانه
رج ۱۰. ۳۶ پایه کوتاه

 

https://up.rozbano.com/view/2480642/rozbano-633-6.jpg

آموزش گام به گام بافت شنل قرمزی

 

دست :
دو عدد ببافید
با رنگ مربوط به بدن ببافید.
رج ۱. يك حلقه جادويي با ۵ پایه کوتاه ببافيد.
رج ۲. ۵ پایه کوتاه
با رنگ آبي کمرنگ ادامه دهید.
رج ۳. دو پایه کوتاه در دانه بعدي، يك پايه كوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، يك پايه كوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي. ۸ دانه
رج ۴. ۸ پایه کوتاه
رج ۵. ۳ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه یكي، ۲ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي. ۸ دانه
رج ۶. ۳ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه یكي، ۳ پایه کوتاه. ۷ دانه
رج ۷. ۷ پایه کوتاه
رج ۸. بعد از پر کردن دستها از پنبه با الیاف، دو طرف آن را به هم گذاشته و با ۲ پایه کوتاه سوراخ بالاي دست را ببندید. ۲ دانه

پا:
دو عدد ببافيد.
با رنگ مشکي شروع به بافت کنید.
رج ۱. ۵ زنجيره ببافيد، از زنجیره دوم بعد از قلاب شروع کنید. ۳ پایه کوتاه، * يك پايه كوتاه، ۲ پایه نیمه بلند، يك پایه کوتاه * ( در دانه بعدي )، کار را برگردانید و طرف دیگر زنجیره ها را ببافید. ۲ پایه کوتاه، ۳ پایه کوتاه در دانه آخر. ۱۲ دانه
رج ۲. ۳ پایه کوتاه، دو بار دو پایه کوتاه يكي، ۵ پایه کوتاه. ۱۰ دانه
رج ۳. ۴ بار دو پایه کوتاه یکي، ۲ پایه کوتاه. ۶ دانه
با رنگ قرمز ادامه دهید.
رج ۴ و ۵. ۶ پایه کوتاه
رج ۶. ۵ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي، ۷ دانه3
رج ۷. ۷ پایه کوتاه


پایین پیراهن :
با رنگ سفيد يك عدد ببافيد.
رج ۱ تا ۶. به روش گرد بافي دانه ها را از يك حلقه جادويي با ۶ پایه کوتاه به ۳۶ دانه برسانید.
نقطه هاي قرمز روي دامن را بدوزید.
پاها را به پایین پیراهن بدوزید.
پايين پیراهن را به پیراهن بدوزید.
دستها را به بدن بدوزید.
رشته هاي مو را از داخل سر رد کنید و بعد از قرار دادن کلاه آنها را آرایش دهید.

 

https://up.rozbano.com/view/2480665/rozbano-633-5.jpg

بافت عروسک محبوب شنل قرمزی

 

کلاه :
با رنگ قرمز ببافيد.
ابتداي هر رج يك زنجيره ببافید و انتهای رج را با يك بافت نامريي به هم وصل کنید.
رج ۱. يك حلقه جادويي با ۵ پایه کوتاه ببافيد.
رج ۲. دو پایه کوتاه در دانه بعدي، يك پايه كوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، يك پایه کوتاه، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، ۸ دانه
رج ۳. *یك پايه كوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (4). ۱۲ دانه
رج ۴. * ۳ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۳). ۱۰ دانه
رج ۵. *۴پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۳). ۱۸ دانه
رج ۶. *۲ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۶). ۲۴ دانه
رج ۷. *۳ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۶). ۳۰ دانه
رج ۸. ۳۰ پایه کوتاه
رج ۹. * ۴ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۶) ۳۶ دانه
رج ۱۰. ۳۶ پایه کوتاه
رج ۱۱. *۴ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي * (۳)، ۷ پایه کوتاه، * ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي، ۴ پایه کوتاه * (۲)، دو پایه کوتاه در دانه بعدي، ۳ پایه کوتاه. ٤۲ دانه
رج ۱۲ تا ۱۴. ۲ پایه کوتاه
رج ۱۵. ۶ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي، ۶ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي، ۱۵ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي، ۶ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در دانه بعدي، د پایه کوتاه ۴۶ دانه
رج ۱۶. ۴۶ پایه کوتاه
رج ۱۷. ۱۸ پایه کوتاه، نخ را ببرید، ۱۰ دانه نبافید، نخ را وصل کرده ۱۸ دانه ببافيد.
رج ۱۸. ۱ پایه کوتاه، ۶ پایه کوتاه یکي، ۲ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه یکي، ۲ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه يكي، د پايه کوتاه، ۲ دانه را نبافید. نخ را بریده و به دانه سوم ۱۸ دانه دوم رج قبل وصل کنید. 5 پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه يكي، ۲ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه یکي، ۲ پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه یكي، ۱ پایه کوتاه.
رج ۱۹ تا ۲۱ يك بار براي قسمت اول و يك بار براي قسمت دوم انجام می شود.
قسمت اول :
رج ۱۹. سه دانه نبافید، يك زنجيره، ۹ پایه کوتاه، 1 دانه نبافید، نخ را به اول رج منتقل کنید.
رج ۲۰. ۲ دانه نبافيد، يك بافت نامريي، يك زنجيره، ۶ پایه کوتاه، يك دانه نبافید، نخ را به اول رج منتقل کنید.
رج ۲۱. ۱ دانه نبافید، يك بافت نامريي، يك زنجيره، ۴ پایه کوتاه. نخ را به قسمت دوم وصل کنید.
قسمت دوم :
رج ۱۹. ۱ دانه نبافید، يك بافت نامريي، يك زنجيره، ۹ پایه کوتاه، ۳ دانه نبافيد ، نخ را به اول رج منتقل کنید.
رج ۲۰. ۱ دانه نبافید، يك بافت نامريي، يك زنجيره، ۶ پایه کوتاه، ۲ دانه نبافید، نخ را به اول رج منتقل کنید.
رج ۲۱. ۱ دانه نبافید، يك بافت نامريي، يك زنجيره، ۴ پایه کوتاه، ۱ دانه نبافید ، نخ را به اول رج منتقل کنید.
رج ۲۲. از اولین دانه رج ۲۱ در قسمت دوم ببافيد. ۱ بافت نامريي، ۵ پایه کوتاه، دو پایه کوتاه يكي، 1 پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه یکي، 4 پایه کوتاه، ۲ بار دو پایه کوتاه در دانه بعدي، ۲۰ پایه کوتاه، انتهای رج را با يك بافت نامريي وصل کنید.
کلاه را از پنبه يا ألياف پر کنید و روي سر عروسك قرار دهید و از قسمت بند کلاه هر طرف تعدادي زنجيره ببافید که به عنوان بند کلاه استفاده شده و با آن کلاه را به سر عروسك ببنديد.

 

https://up.rozbano.com/view/2480643/rozbano-633-7.jpg

این هم عکس مراحل و نقشه بافت شنل قرمزی

 

منبع: دنیای عروسکها

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

عروسک سازی

بافتنی

شنل قرمزی

کارتون

کادو

بافت عروسک

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]