به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش رایگان بافت شالگردن جیب دار - بافتنی رزبانو

بافتنی و آموزش بافت شالگردن جیب دار

تاريخ ارسال پست:
جمعه 1399/09/28
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
1085

بافتنی و آموزش بافت شالگردن جیب دار

یکی از کاربردهای زیبا و پرطرفدار هنر بافتنی، بافت لباس ها و پوشاک گرم برای فصول سرد می باشد. در این جا قصد داریم شما را با نحوه بافت بافت شالگردن جیب دار آشنا کنیم. اگر شما هم با دیدن این شالگردن زیبا به آن علاقه مند شده اید می توانید در ادامه همراه رزبانو شوید.

 

https://up.rozbano.com/view/3261092/Pocket%20scarf%20texture.jpg

بافتنی و آموزش بافت شالگردن جیب دار

 

مراحل بافت شالگردن جیب دار:

ﺍﺑﺘﺪﺍ 25 ﺩﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺯﯾﺮ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻃﺮﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

 

ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ برای بافت شالگردن جیب دار:

ﮐﺎﻣﻮﺍ ﯼ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ
ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮﺍ
ﻗﯿﭽﯽ ﻭ ﻧﺦ ﻭ ﺳﻮﺯﻥ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﯼ ﭘﺸﻤﯽ

 

ﻃﺮﺯ ﺑﺎﻓﺖ شالگردن:

1) ﺍﺑﺘﺪﺍ 25 ﺩﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺯﯾﺮ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﺩ ﻩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺭﻧﮓ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ 25 ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩ ﻫﯿﺪ ...

 

2) ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﻭ ﮐﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻟﺒﻪ ﯼ ﮐﻮﺭ ﺷﺪ ﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﺷﺪه ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ.

3) ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺟﯿﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﻭﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺟﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﺯﯾﺪ.

4) ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺁﺧﺮ ﺟﯿﺐ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ.

 

ﻧﮑﺘﻪ:

- ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭘﺸﻤﯽ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺭﻭﯼ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎﻝ ﺑﺪﻭﺯﯾﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﮐﻨﯿﺪ.

- ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺎﻝ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩ ﻧﺘﺎﻥ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﻃﻮﻝ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩ ﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

- ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻮﺍ ﺭﺍ ﮔﺮﻩ ﺯﺩ ﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻤﺎ ﺩ ﻫﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﻨﯿﺪ'

 

تهیه شده در: بخش آموزش بافتنی رزبانو


به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

بافتنی

شالگردن جیب دار

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]