به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت جامدادی مداد شکل

آموزش بافت جامدادی مداد شکل

تاريخ ارسال پست:
سه شنبه 23 / 03 / 1396
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
20051

آموزش بافت جامدادی مداد شکل

در بخش آموزش بافتنی رزبانو امروز با یک آموزش کامل و بی نظیر با عنوان آموزش بافت جامدادی مداد شکل در خدمت شما بانوی خوش سلیقه و با استعداد ایرانی هستیم.پس در ادامه همراه رزبانو باشید.

 

https://up.rozbano.com/view/2206662/rozbano-443.jpg

جامدادی مداد👆
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﺪﺍﺩﯼ ﺳﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺸﻪ .6ﺩﻭﺗﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺸﻪ .12ﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻟﯿﻮ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺍﺯﺵ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺘﺎ ﺗﻪ ﺭﺝ، 18 ﻣﯿﺸﻪ .ﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻟﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺍﺯ ﺳﻮﻣﯽ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ .24 ﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ .30ﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﻣﯿﺸﻪ.36ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺷﺸﻤﯽ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﺗﺎ 42 ﺑﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺨﻮﺍﯾﺪ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻤﯽ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ .

48ﺭﻧﮓ ﻧﺨﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﯼ ﺭﺝ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻮﺽ،ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻧﮕﻮ ﯼ ﺭﺝ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻮﺽ ﯼ ﺭﺝ .ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻮﺽ ﯼ ﺭﺝ.ﺣﺎﻻ ﺭﻧﮓ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﯼ ﺭﺝ،ﺭﺝ ﺑﻌﺪﻭ ﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﺯﯾﭗ ﺑﺎﺯ
ﺑﺸﻪ. ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﻣﺪﺍﺩﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺸﻪ . ﭘﺎﯾﻨﺸﻢ ﻧﺨﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺸﻪ . ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻧﺸﻢ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺩﯾﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺻﻞ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻬﻢ ﻭ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻝ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ،ﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﺨﺘﻮﻧﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﭼﻮﺏ ﻣﺪﺍﺩ .ﺣﺎﻻﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
ﺑﺎ ﺷﺶ ﺩﻭﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻝ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺭﻭ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﯿﺒﺎﻓﯿﻢ ﻭ ﺷﺸﻤﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ . ﯼ ﺭﺝ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ.ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﻭﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﺩ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ .ﺑﺎﺯ ﯼ ﺭﺝ ﮐﺎﻣﻞ .ﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﺩ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﯼ ﺭﺝ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﺭﺝ .ﺑﻌﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻭ ﺗﻤﺎم.

 

روش دوم توضیح

جامدادی طرح مداد

بافت- پایه کوتاه, پایه بلند- شلال- حلقه طلایی
 قسمت مجزا تشکیل شده سر- بدنه- در


قسمت نوک جامدادی
با رنگ مشکی یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.
رج اول: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید رنگ را عوض کنید.
رج دوم: در تمام دانه ها دو پایه کوتاه بزنید
رج سوم:در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
رج چهارم: در دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. در پایه دوم دو پایه کوتاه بزنید. همین طور تا اخر رج. یعنی یک در میان در تمام دانه ها دو پایه کوتاه بزنید.
رج پنچ:در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
رج شش: دو دانه در میان در تمام دانه ها دو پایه کوتاه بزنید.
به همین صورت کار را ادامه بدهید تا قسمت بدنه ۱۰ سانت شود.یعنی یک رج ساده ببافید یک رج دانه اضافه کنید. سه تا در میان. چهار تا در میان. پنج تا در میان
به اندازه ۲۰ سانت زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید. انقدر این رج را تکرار کنید تا ارتفاع کار به اندازه دور تا دور جامدادی بشود. یعنی محیط قسمت سر با محیط عرض بافت شما یکی شود.
درز بدنه را بدوزید. و آن را به سر جامدادی بدوزید.

در  جامدادی
یک حلقه طلایی بزنید
رج اول:در تمام دانه ها دو پایه بلندبزنید
رج دوم:در دانه اول یک پایه بلندبزنید. در پایه دوم دو پایه بلندبزنید. تا انتهای رج این کار را تکرار کنید.
رج سوم: در دانه اول و دوم هر کدام یک پایه بلند بزنید. در پایه سوم دو پایه بلند بزنید. تا انتهای رج این کار را تکرار  کنید.
بستگی به ضخامت نختان دارد که چقدر این کار را انجام بدهید. اگر تا همینجا کافی بود و قطر دایره با قطره جامدادی یکی بود که کافی است. اما اگر کم تر بود میتوانید به اضافه کردن ادامه بدهید.
وقتی که قطر هر دو باهم یکی بود در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.
رج بعد هم به همین صورت در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.
رج سوم هم همینطور.

 

تهیه شده در بخش : آموزش بافتنی رزبانو


به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

Pencil texture pencil case

آموزش بافتنی رزبانو

الگو بافتنی

بافتنی تک میل

بافتنی دو میل

نحوه بافت جامدادی مداد

بافتنی با میل

بافت جامدادی مداد

بافتنی

راهنمای بافت جامدادی مداد

آموزش بافت جامدادی مداد

طریقه بافت جامدادی مداد

اصول بافت جامدادی مداد

روش بافت جامدادی مداد

آموزش بافتنی

رج بافتنی

راهنمای بافت

بافت

بافت لباس

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]