به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش رایگان بافت توری چهار گوشه روزنه - بافتنی رزبانو

بافتنی و آموزش بافت توری چهار گوشه روزنه

تاريخ ارسال پست:
پنجشنبه 1400/09/11
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
1580

بافتنی و آموزش بافت توری چهار گوشه روزنه

از سری آموزش های بافتنی، امروز با آموزش بافت یک پترن جدید و زیبا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این جا می خواهیم شما عزیزان را با نحوه بافت مدل توری چهار گوشه روزنه آشنا کنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/3438684/Four%20cornered%20lace%20model.jpg

بافتنی و آموزش بافت توری چهار گوشه روزنه

 

مراحل بافت پترن توری چهار گوشه روزنه:

ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻀﺮﺏ ۸ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
ﺭﺝ ۱ : ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺟﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۲ : ﻫﻤﻪ ﺭﺟﻬﺎﯼ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۳ : ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۴ : ۳ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏( ۱ ﮊﺗﻪ ، ۲ﺩﻭﻧﻪ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ‏( ﻫﻤﻮﻧﻪ ssk ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ ‏) ، ۶ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏) ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ۳ ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۵ : ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

 

ﺭﺝ ۶ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏( ۲ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ، ۱ ﮊﺗﻪ ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ، ﯾﮏ ﮊﺗﻪ ، ۲ ﺩﻭﻧﻪ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‏( ﻫﻤﻮﻧﻪ ssk ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ ‏) ، ۶ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏) ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ۲ ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

 

ﺭﺝ ۷ : ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۸ : ۳ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏( ۱ ﮊﺗﻪ ، ۲ﺩﻭﻧﻪ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ‏( ﻫﻤﻮﻧﻪ ssk ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ ‏) ، ۶ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏) ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ۳ ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۹ : ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺟﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۱۰ : ﻫﻤﻪ ﺭﺟﻬﺎﯼ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۱۱ : ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۱۲ : ۷ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏( ۱ ﮊﺗﻪ ، ۲ﺩﻭﻧﻪ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ‏( ﻫﻤﻮﻧﻪ ssk ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ ‏) ، ۶ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏) ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۱۳ : ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

 

ﺭﺝ ۱۴ : ۵ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏( ۲ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ، ۱ ﮊﺗﻪ ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ، ﯾﮏ ﮊﺗﻪ ، ۲ ﺩﻭﻧﻪ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‏( ﻫﻤﻮﻧﻪ ssk ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ ‏) ، ۳ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏) ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ۳ ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

 

ﺭﺝ ۱۵ : ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ۱۶ : ۷ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏( ۱ ﮊﺗﻪ ، ۲ﺩﻭﻧﻪ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺗﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ‏( ﻫﻤﻮﻧﻪ ssk ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ ‏) ، ۶ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ‏) ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

 

ﺭﺟﻬﺎﯼ ۱ ﺗﺎ ۱۶ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ .

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

بافتنی

توری چهار گوشه روزنه

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
کد امنیتی رفرش