به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت شلوار بچگانه با طرح لانه زنبوری - آموزش بافتنی رزبانو

آموزش بافت شلوار بچگانه با طرح لانه زنبوری

تاريخ ارسال پست:
شنبه 18 / 08 / 1398
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
4415

آموزش بافت شلوار بچگانه با طرح لانه زنبوری

مدل بافت لانه زنبوری یکی از مدل های و طرح های بسیار زیبا می باشد که در این آموزش از این طرح برای بافت یک شلوار بچگانه زیبا و شیک بهره خواهیم برد. در مطالب قبلی شما را با نحوه بافت مدل لانه زنبوری آشنا کردیم. حال در این مطلب از سری آموزش های بافتنی می خواهیم از مدل لانه زنبوری برای بافت یک شلوار زیبا بهره ببریم. البته لازم به ذکر است که این شلوار یک پیراهن بافت ست هم دارد که شاید در مطالب بعدی آموزش آن را نیز ارائه دادیم.

 

https://up.rozbano.com/view/2998238/Children%20trousers%20texture.jpg

ﺁﻣﻮﺯﺵ رج به رج بافت ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻻﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭﯼ

 

ﺁﻣﻮﺯﺵ رج به رج بافت ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻻﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭﯼ:

۲۴ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ، ۲ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ می بافیم. ۲ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ می بافیم، ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺦ ﺭﺍ ﺩﻭ بار ﺩﻭﺭ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﻢ ﻭ می بافیم ﻭ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ ﺑﻌﺪ ۴ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﻢ ﻭ می بافیم ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﻢ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ۴ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪﯾﺶ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﻢ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ.

 

نحوه بافت ﺭﺝ ﺑﺮﮔﺸﺖ: ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭ می بافیم ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻌﺪﯼ 1 می فرستیم ﺗﺎ ﺁﺧﺮ.

 

ﺭﺝ ﺑﻌﺪ: ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ می بافیم ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺝ ﻗﺒﻞ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ می بافیم ﺳﭙﺲ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺭﺝ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ
ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﭼﭗ می گیریم. ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ می بافیم. ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ می کنیم.

 

ﺭﺝ ﭘﺸﺖ: ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ می شود

ﺭﺝ ﺑﻌﺪ: ﻣﺜﻞ ﺭﺝ ﺍﻭﻝ می بافیم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﮑﺮﺍر می شود.

 

نقشه بافت شلوار بچگانه با طرح لانه زنبوری:

 

https://up.rozbano.com/view/2998241/Children%20trousers%20texture-03.jpg

نقشه بافت شلوار بچگانه با طرح لانه زنبوری

 

https://up.rozbano.com/view/2998242/Children%20trousers%20texture-04.jpg

نقشه بافت شلوار بچگانه با طرح لانه زنبوری

 

https://up.rozbano.com/view/2998239/Children%20trousers%20texture-01.jpg

پیراهن دو رنگ زیبای بافت که با این شلوار ست می شود.

 

https://up.rozbano.com/view/2998240/Children%20trousers%20texture-02.jpg

ست بافت برای کودک بسیار شیک و زیبا

 

تهیه و ترجمه شده در: بخش هنرکده رزبانو

منابع: آسان بافت


به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

شلوار

بافت

بافتنی

لانه زنبوری

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]