به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

تاريخ ارسال پست:
چهارشنبه 1397/12/08
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
3492

آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

با سلام خدمت همه ما دوستان عزیز، امروز با آموزش یک مدل کلاه بافتنی زیبا در خدمت شما هستیم. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ این است (ﺑﺒﺎﻑ، ﺑﺸﮑﺎﻑ) ﭘﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ جالبه مگه نه! بیایید فرصت رو از دست ندیم و شروع به بافت این کلاه زیبا و جذاب کنیم.

 

https://up.rozbano.com/view/2780114/Kolahe%20bebaf%20beshkaf.jpg

آموزش تصویری بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780115/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-01.jpg

وسایل لازم برای بافت کلاه بباف بشکاف

 

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﯾﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ 50 ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮﺍﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ 5 ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺪﻝ ﺭﮐﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 120 ﺭﺝ، ﻭ ﺩﺭ ﺭﺝ ﺁﺧﺮ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ :
ﺍﺑﺘﺪﺍ 20 ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ 21 ﻭ 22 ﺭﺍ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ 23 ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﻞ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﯿﻞ ﭼﭗ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
ﻣﺠﺪﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ. ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﻫﻢ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻭﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﮐﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﻭ ﺗﺎﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻻﻥ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﻞ ﭼﭗ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ. ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺗﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

 

 

https://up.rozbano.com/view/2780116/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-02.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780118/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-04.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780119/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-05.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780120/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-06.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780121/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-09.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780122/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-10.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780141/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-11.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780142/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-12.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780143/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-13.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

https://up.rozbano.com/view/2780144/Kolahe%20bebaf%20beshkaf-14.jpg

آموزش تصویری و گام به گام آموزش بافت کلاه بباف بشکاف

 

منبع: herrenk.com

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

بافتنی

کلاه

بباف

بشکاف

بافت کلاه

کلاه رنگی

لباس زمستانی

بافت دو میل

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
کد امنیتی رفرش