به سايت رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش خیاطی - 16
نحوه دوخت يقه دلبري ايستاده+برش زير سينه

نحوه دوخت يقه دلبري ايستاده+برش زير سينه

پنج شنبه 31 / 04 / 1395
ادامه مطلب

برش زير سينه

,

نحوه دوخت يقه دلبري ايستاده

,

آموزش دوخت يقه دلبري ايستاده

,

راهنمای دوخت يقه دلبري ايستاده

,

آموزش خیاطی

,

يقه دلبري ايستاده

,

الگوی يقه دلبري ايستاده

,
آموزش دوخت آستين لاله اي

آموزش دوخت آستين لاله اي

پنج شنبه 31 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت آستين لاله اي

,

روش دوخت آستين لاله اي

,

نحوه دوخت آستين لاله اي

,

راهنمای دوخت آستين لاله اي

,

آموزش خیاطی

,

الگوی دوخت آستين لاله اي

,
نحوه دوخت سارافون كودك

نحوه دوخت سارافون كودك

پنج شنبه 31 / 04 / 1395
ادامه مطلب

نحوه دوخت سارافون كودك

,

آموزش دوخت سارافون كودك

,

دوخت سارافون كودك

,

روش دوخت سارافون كودك

,

آموزش خیاطی

,

الگوی سارافون كودك

,

خیاطی سارافون كودك

,
دوخت آستين كتي دو تكه با الگوي گرلاوين و مولر

دوخت آستين كتي دو تكه با الگوي گرلاوين و مولر

پنج شنبه 31 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت آستين كتي دو تكه با الگوي گرلاوين و مولر

,

آموزش دوخت آستين كتي دو تكه با الگوي گرلاوين و مولر

,

راهنمای دوخت آستين كتي دو تكه با الگوي گرلاوين و مولر

,

روش دوخت آستين كتي دو تكه با الگوي گرلاوين و مولر

,

آموزش خیاطی

,
آموزش دوخت نوار اريب

آموزش دوخت نوار اريب

چهار شنبه 30 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت نوار اريب

,

روش دوخت نوار اريب

,

نحوه دوخت نوار اريب

,

آموزش دوخت نوار اريب

,

راهنمای دوخت نوار اريب

,

آموزش خیاطی

,

دوخت نوار اريب در خیاطی

,
نحوه دوخت آستين پرنسسي

نحوه دوخت آستين پرنسسي

چهار شنبه 30 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت آستين پرنسسي

,

آموزش دوخت آستين پرنسسي

,

روش دوخت آستين پرنسسي

,

نحوه دوخت آستين پرنسسي

,

الگوی دوخت آستين پرنسسي

,

آموزش خیاطی

,

راهنمای دوخت آستين پرنسسي

,
آموزش دوخت يقه هاي باز و مسحني دار

آموزش دوخت يقه هاي باز و مسحني دار

چهار شنبه 30 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت يقه هاي باز و منحني دار

,

راهنمای دوخت يقه هاي باز و منحني دار

,

نحوه دوخت يقه هاي باز و منحني دار

,

روش دوخت يقه هاي باز و منحني دار

,

آموزش خیاطی

,

دوخت يقه هاي باز

,

الگوی دوخت يقه هاي باز

,

آموزش دوخت يقه هاي باز

,

نحوه دوخت يقه هاي باز

,

روش دوخت يقه هاي باز

,
آموزش دوخت پالتو دكمه دوبل

آموزش دوخت پالتو دكمه دوبل

سه شنبه 29 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت پالتو دكمه دوبل

,

روش دوخت پالتو دكمه دوبل

,

نحوه دوخت پالتو دكمه دوبل

,

راهنمای دوخت پالتو دكمه دوبل

,

آموزش خیاطی

,

الگوی جدید دوخت پالتو

,

راهنمای دوخت پالتو

,

خیاطی و دوخت پالتو

,
آموزش دوخت آستين كيمونوي تنگ با مرغك جدا

آموزش دوخت آستين كيمونوي تنگ با مرغك جدا

سه شنبه 29 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت آستين كيمونوي تنگ با مرغك جدا

,

راهنمای دوخت آستين كيمونوي تنگ با مرغك جدا

,

روش دوخت آستين كيمونوي تنگ با مرغك جدا

,

نحوه دوخت آستين كيمونوي تنگ با مرغك جدا

,

آموزش خیاطی

,

دوخت آستين كيمونوي تنگ

,

آموزش دوخت آستين كيمونوي تنگ

,

روش دوخت آستين كيمونوي تنگ

,

الگوی دوخت آستين كيمونوي تنگ

,
آموزش دوخت كت با دو يقه فانتزي و آرشال

آموزش دوخت كت با دو يقه فانتزي و آرشال

سه شنبه 29 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت كت با دو يقه فانتزي و آرشال

,

روش دوخت كت با دو يقه فانتزي و آرشال

,

راهنمای دوخت كت با دو يقه فانتزي و آرشال

,

آموزش دوخت كت با دو يقه فانتزي و آرشال

,

آموزش خیاطی

,

روش دوخت كت

,

نحوه دوخت كت

,

الگوی دوخت كت

,
آموزش دوخت يقه انگليسي پيله دار

آموزش دوخت يقه انگليسي پيله دار

دو شنبه 28 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت يقه انگليسي پيله دار

,

نحوه دوخت يقه انگليسي پيله دار

,

راهنمای دوخت يقه انگليسي پيله دار

,

روش دوخت يقه انگليسي پيله دار

,

الگوی دوخت يقه انگليسي پيله دار

,

آموزش خیاطی

,
نحوه دوخت پيراهن گيپور

نحوه دوخت پيراهن گيپور

دو شنبه 28 / 04 / 1395
ادامه مطلب

نحوه دوخت پيراهن گيپور

,

آموزش دوخت پيراهن گيپور

,

راهنمای دوخت پيراهن گيپور

,

الگوی دوخت پيراهن گيپور

,

آموزش خیاطی

,

دوخت پيراهن گيپور

,
عيب هاي اندامي در خياطي

عيب هاي اندامي در خياطي

دو شنبه 28 / 04 / 1395
ادامه مطلب

عيب هاي اندامي در خياطي

,

اشکالات اندامي در خياطي

,

نکات مهم خياطي

,

ایرادات اندامي در خياطي

,

آموزش خیاطی

,

عيب هاي اندامي

,

خیاطی و عيب هاي اندامي

,
نحوه دوخت مانتو با پيله روي سينه

نحوه دوخت مانتو با پيله روي سينه

27 / 04 / 1395
ادامه مطلب

آموزش دوخت مانتو با پيله روي سينه

,

روش دوخت مانتو با پيله روي سينه

,

دوخت مانتو با پيله روي سينه

,

راهنمای دوخت مانتو با پيله روي سينه

,

الگوی دوخت مانتو با پيله روي سينه

,

آموزش خیاطی

,
آموزش دوخت مانتو با يقه آرشال پيله دار

آموزش دوخت مانتو با يقه آرشال پيله دار

27 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت مانتو با يقه آرشال پيله دار

,

راهنمای دوخت مانتو با يقه آرشال پيله دار

,

روش دوخت مانتو با يقه آرشال پيله دار

,

الگوی دوخت مانتو با يقه آرشال پيله دار

,

آموزش خیاطی

,
آموزش دوخت مانتو يقه ايستاده با دامن پيله دار

آموزش دوخت مانتو يقه ايستاده با دامن پيله دار

27 / 04 / 1395
ادامه مطلب

مانتو يقه ايستاده با دامن پيله دار

,

دوخت مانتو يقه ايستاده با دامن پيله دار

,

راهنمای مانتو يقه ايستاده با دامن پيله دار

,

روش دوخت مانتو يقه ايستاده با دامن پيله دار

,

آموزش خیاطی

,
آموزش دوخت مانتو با بالاتنه رگه دوزي

آموزش دوخت مانتو با بالاتنه رگه دوزي

27 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت مانتو با بالاتنه رگه دوزي

,

راهنمای دوخت مانتو با بالاتنه رگه دوزي

,

الگوی دوخت مانتو با بالاتنه رگه دوزي

,

آموزش خیاطی

,
آموزش دوخت كت با يقه ي مغزي شكل

آموزش دوخت كت با يقه ي مغزي شكل

شنبه 26 / 04 / 1395
ادامه مطلب

دوخت كت با يقه ي مغزي شكل

,

راهنمای دوخت كت با يقه ي مغزي شكل

,

الگوی دوخت كت با يقه ي مغزي شكل

,

روش دوخت كت با يقه ي مغزي شكل

,

آموزش خیاطی

,