به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : ساخت شمع با پارافین پولکی

ساخت شمع با پارافین پولکی

تاريخ ارسال پست:
شنبه 31 / 04 / 1396
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
484

ساخت شمع با پارافین پولکی

در بخش آموزش شمع سازی رزبانو امروز با یک آموزش کامل و بی نظیر با عنوان آموزش ساخت شمع با پارافین پولکی در خدمت شما بانوی خوش سلیقه و با استعداد ایرانی هستیم.پس در ادامه همراه رزبانو باشید.

 

http://up.rozbano.com/view/2224559/rozbano-652.jpg

 

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ شمع پولکی ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺭافین ﭘﻮﻟﮑﯽ ﭘﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .  ‏( ﭘﺎﺭﺍﻓﯿﻦ ﭘﻮﻟﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻓﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﭙﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ‏) ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﻟﮑﯽ ﭘﺎﺭﺍﻓﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﺭﺍ ﺁﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ  ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺭﺍﻓﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻝ ﺭﺍ بیش ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﺍﻍ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺏ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﻟﮏ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ 👇👇👇

ﻫﻤﻴﺸﻪ شمع ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎﻑ ﻭﺻﻴﻘﻠﻲ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ،ﭼﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ شمع ﺭﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻴﻢ :

 

  • ﺍﮔﻪ ﺷﻤﻊ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺒﻮﺩ،ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺯﻳﺮ ﺷﻴﺮ ﺁﺏ ﻭﻟﺮﻡ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺭﻭﺵ ﺩﺳﺖ ﺑﻜﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﻓﻰ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﻤﻮﻥ ﺑﺮﺳﻴﻢ .
  • ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ .
  • ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﻳﻪ ﺳﻴﻨﻰ ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ، ﺷﻤﻊ ﺭﻭ ﺭﻭﻯ ﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﺳﻂ ﺳﻴﻨﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻢ، ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ  ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﻯ ﺷﻤﻊ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺮﺍﺏ ﻛﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ !
  • ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻗﻴﻤﻮﻧﺪﻩ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ شمع ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ . 

* ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻗﺎﺷﻘﻲ ! شمع ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻪ، ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ .
* ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻮﺭﻯ ﺭﻧﮓ ﺭﻭ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﺷﻚ ﺑﺸﻪ، ﻭ ﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﺭﻳﻢ .
* ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻤﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ،ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ،‏(ﻣﺜﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻯ ﻣﻜﻤﻞ،ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﺰﻩ، ﺳﺎﻳﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻳﺎ ﺍﺻﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ‏)

 

  • ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻤﻊ :

ﻏﻮﻃﻪ ﻭﺭﻯ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺭﻭ ﺫﻭﺏ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ، ﺑﻪ ﺭﻧﮓ شمع ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ‏(ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛﻤﻰ ﺗﻴﺮﻩ ﺗﺮ ‏) ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﻤﻰ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﻊ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰ ﺁﺭﻳﻢ، ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺬﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺑﺸﻪ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻩ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﺹ ﺭﻭﻯ ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭﺳﻴﻊ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻦ.

 

تهیه شده در :بخش آموزش شمع سازی رزبانو

 

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

Candle with paraffin

شمع سازی حرفه ای

شمع سازی بهمراه عکس

روش شمع با پارافین پولکی

طریقه شمع با پارافین پولکی

آموزش شمع سازی

شمع با پارافین پولکی

آموزش شمع با پارافین پولکی

Candles

ساخت شمع

شمع های زیبا

راهنمای شمع سازی

شمع سازی در خانه

شمع سازی مدرن

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی