به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا - آموزش عروسک بافتنی

آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا قسمت اول

تاريخ ارسال پست:
شنبه 05 / 05 / 1398
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
2877

آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا قسمت اول

اگر شما هم با هنر بافتنی آشنایی دارید و دوست دارید کمی متفاوت عمل کنید و با ترکیب هنر بافتنی و عروسک سازی یک عروسک خرگوش زیبا و فانتزی را بافت بزنید با آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا همراه بخش آموزش بافتنی سایت رزبانو شوید. بافت عروسک امروز نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد و باید تمرکز کامل داشته باشید. ما در این آموزش سعی کرده ایم تمامی مراحل را بصورت کامل و رج به رج خدمت شما به همراه تصاویر ارائه دهیم. شما هم می توانید با الگو عروسک بافتنی خرگوش که ما در اختیارتان قرار داده ایم و طی مراحل بافت عروسک خرگوش زیبا در نهایت صاحب یک خرگوش عروسکی زیبا و فانتزی شوید.

 

http://up.rozbano.com/view/2889552/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889553/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-01.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889554/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-02.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889556/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-04.jpg

آموزش تصویری و رج به رج بافت عروسک خرگوش زیبا به همرا الگو بافتنی خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889557/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-05.jpg

آموزش بافت رج به رج دست های خرگوش

 

آموزش بافت دست های خرگوش (سفید):

(منظور از پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ابتدا حلقه جادویی زده و ۶ پایه داخل حلقه ببافيد (۶پایه) رج۲: در هر پايه رج قبل ۲ پايه ببافید (۱۲پایه) رج۳-۴: ساده بافي /(۱۲ پایه) رج۵: ( ۲پايه رايكي كنيد)۳بار (۹پايه) رج6: ۱ پایه/۲ پايه دريكي /۷پايه (۱۰ پايه) رج۷-۲۰: ساده بافي (۱۰ پایه)

 

http://up.rozbano.com/view/2889558/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-06.jpg

آموزش بافت رج به رج بافت پاهی خرگوش

 

آموزش بافت پاهای خرگوش (سفید):

(منظور از پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ۹زنجيره بزنید و از زنجيره دوم: ۷پايه/ ۳پایه در يكي / برگردید و سمت مقابل زنجيره ها را ببافید: ۶ پایه/ ۲ پایه در یکي/ (۱۸ پایه) رج۲: (۲پایه در يكي) ۲بار/ ۴ پایه/ (۲پایه دريكي) ۵ بار/ ۴ پایه/ (۲پایه دريكي) ۳ بار (۲۸پایه) رج ۳: (۱ پایه، ۲ پايه دريكي) ۲ بار/ ۴ پایه/ (۱ پایه، ۲ پایه دريكي) ۵ بار/ ۴ پایه/ (۱ پایه، ۲ پایه دريكي) ۳ بار/ (۳۸ پایه)

 

رج۴: (۲پایه، ۲ پایه دريكي) ۲بار/ ۴ پایه / (۲پایه، ۲ پایه دريكي) ۵بار/ ۴ پایه/ (۲پایه، ۲ پایه دريكي) ۳بار (48 پایه) رج ۵-۷: ساده بافي (48پايه) رج ۸: (۶پايه،۲ پايه را يكي كنيد) ۶بار/ (۴۲ پایه) رج ۹: ۱۲پایه / (۲پايه را يكي کنید) ۹بار/ ۱۲پایه/ (۳۳پايه) رج ۱۰: (۹ پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۳بار/ (۳۰پایه) رج ۱۱: ۹ پایه/ (۲پايه را يكي کنید) ۶بار/ ۹پایه/ (۲۴پایه) رج ۱۲: (۲پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۱۸ پایه) حین بافت پا را با الیاف پرکنید. رج۱۳: ۳پایه/ (۲پايه رايكي کنید) ۶بار/ ۳پایه /(۱۲پایه) رج۱۴-۱۵: ساده بافي/ (۱۲پایه) رج ۱۶: (۳پایه، ۲ پایه در یکی) ۳بار/  (۱۵ پایه) رج ۱۷-۲۰: ساده بافي  (۱۵ پایه) رج ۲۱: (۴ پایه، ۲ پایه در يكي) ۳بار/ (۱۸ پایه) رج ۲۲-۲۰: ساده بافي/ (۱۸پایه) پای دوم را نیز مانند اولي ببافید و نخ را از پاي دوم قطع نكنيد تا دو پا را به هم وصل کنیم و بدن را ببافیم.

 

http://up.rozbano.com/view/2889559/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-07.jpg

http://up.rozbano.com/view/2889560/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-08.jpg

http://up.rozbano.com/view/2889561/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-09.jpg

http://up.rozbano.com/view/2889562/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-10.jpg

آموزش رج به رج بافت بدن خرگوش

 

آموزش بافت بدن خرگوش:

رج ۲۶: از کناره پاي چپ: (۵ پايه، ۲ پايه در يكي) ۳بار/ ۳ زنجيره/ روي پاي راست: (۵ پایه، ۲ پایه در يكي) ۳بار. رج ۲۷: ۳ پایه روي زنجيره ها/ ۲۱پایه/ ۳ پایه روی سمت مقابل زنجيره ها/ ۲۱پايه/ (۴۸پايه) رج ۲۸-۳۴: ساده بافي/ (۴۸ پایه) رج ۳۵: (۶پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۴۲ پايه) رج ۳۶-۳۷: ساده بافي/ (۴۲ پایه) رج ۳۸: (۵ پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۳۶پایه) رج ۳۹-۴۰: ساده بافي/ (۳۶ پایه) رج ۴۱: (۴ پايه، ۲ پايه را يكي کنيد) ۶بار/ (۳۰يايه) رج۴۲-۴۳: ساده بافي /(۳۰پایه) رج ۴۴: (۳پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۲۴ پایه) رج ۴۵: ساده بافي/ (۲۴ پایه) براي مفتول داخل دست ها مانند شكل مفتول را از بدن ردکنيد رج ۴۶: (۲پایه، ۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۱۸ پايه) رج ۴۷-۴۹: ساده بافي/ (۱۸پايه) رج ۵۰: (۱پايه،۲ پايه را يكي کنید) ۶بار/ (۱۲پایه). دست ها را داخل مفتول کنید و به بدن بدوزید.

 

 

http://up.rozbano.com/view/2889554/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-02.jpg

آموزش بافت دم و سر خرگوش بصورت کامل و رج به رج

 

آموزش بافت دم خرگوش (سفید) :

(منظو راز پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ابتدا حلقه جادویی زده و ۶ پایه داخل حلقه ببافيد/ (۶ پایه) رج ۲: در هر پايه رج قبل ۲ پايه ببافید/ (۱۲پایه) رج ۳: ساده بافي/ (۱۲پایه) رج۴: (۲پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۳بار/  (۹پایه) دم را کمي پرکنید و به پشت بدن بدوزید.

 

آموزش بافت سر خرگوش (رنگ سفيد):

(منظور از پایه، پایه کوتاه می باشد) رج ۱: ابتدا حلقه جادویی زده و ۶ پایه داخل حلقه ببافید/ (۶پایه) رج ۲: در هر پایه رج قبل ۲ پايه ببافيد/  (۱۲ پایه) رج ۳: (۱ پایه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶ بار/ (۱۸ پایه) رج ۴: (۲ پایه تکی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶بار/ (۲۴ پايه) رج ۵: (۳ پایه تكی، ۲ پایه در یکی ببافيد) ۶ بار/ (۳۰ پایه) رج ۶: (۴پايه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶بار/ (۳۶ پايه) رج ۷: ساده بافي/ (۳۶پایه) رج ۸: (۵ پايه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید)/ (۴۲ پايه) رج ۹: ساده بافي/ (۴۲ پایه) رج۱۰: (۶ پايه تكی، ۲ پایه در یکی ببافید) ۶بار (۴۸ پايه) رج ۱۱-۱۴: ساده بافي/ (۴۸پايه) رج ۱۵: (۲پایه در حلقه جلويي) ۱۲بار/ ۴پایه/ (۲پایه در حلقه جلويي)/ ۱۲بار/ ۲۰پایه/ (۷۲پايه) رج۱۶: ساده بافي/ (۷۲پايه)

 

رج ۱۷: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۱۶ پایه / ۲ پايه را يكي كنيد/ (۷۰پايه) رج ۱۸: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۱۴ پايه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۸پایه) رج ۱۹: ۵۲پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۱۲پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۸پايه) رج ۱۵ را براي بافت بيني پیدا کنید و سپس ۴ پایه مابین جاهايي که پایه ها را افزایش دادیم را پیدا کنید اینجا وسط بيني مي باشد. چشم ها مابين رج رج ۱۴-۱۵ و با فاصله ۱۰ پایه از هم قرار می گیرند. رج۲۰: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/۱۰پایه/ ۲ پايه را يكي کنيد/ (۶۴پایه) رج ۲۱: ۵۲ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۸پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۲ پایه) رج۲۲: ۵۲ پايه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ ۶ پایه/ ۲ پايه را يكي كنيد/ (۶۰پایه) رج ۲۳: ساده بافي/ (۶۰پایه) رج ۲۴: (۸ پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۶ بار/ (۵۴ پایه) رج ۲۵: (۲پایه، ۲ پايه رايكي كنيد)/  ۵بار/ ۸ پایه/ (۲پايه را يكي كنيد، ۲ پایه) ۶بار/ ۲ پايه رايكي كنيد/ (۴۲پایه) رج ۲۶: (۱ پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۵ بار/ ۸ پایه/ (۲پايه را يكي كنيد، ۱ پایه) ۵ بار/ (۲پايه را يكي كنيد) ۲بار/ (۳۰پایه) رج ۲۷: (۳پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۶بار/ (۲۴ پایه) رج ۲۸: (۲پایه، ۲ پايه را يكي كنيد) ۶بار/ (۱۸ پایه) رج ۲۹: (۲پایه، ۲پایه را یکی کنید) ۶ بار/ (۱۲ پایه)

 

http://up.rozbano.com/view/2889563/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-11.jpg

آموزش رج به رج بافت سر و فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

آموزش فرم دهی صورت خرگوش:

مكان بيني: زیر چشم ها در وسط با پهناي ۶پایه ۲ علامت بزنيد و زير آن هم با فاصله ۲ پایه در راستاي هم ۲ علامت بزنید. قسمت بالايي مابين رج ۱۵و۱۶ مي باشد. قسمت پاییني مابين رج ۱۷و۱۸ مي باشد. براي مكان دهان نیز مانند زیر علامت بزنید.

 

علامت ۵: مابين رج ۲۰-۲۱

علامت ۶: مابين رج ۲۱-۲۲

علامت ۷: مابين رج ۲۲-۲۳

علامت ۸: مابين رج ۲۳-۲۴

 

مرحله ۱: مانند شکل سوزن را از زیر گردن وارد کرده و از علامت ۱ بيرون بياوريد و كمي بكشيد و وارد نقطه اي نزديك همان نقطه ۱ کرده و آن را از نقطه ۳ بيرون بكشيد و كمي بكشيد. مرحله ۲: سوزن را وارد نقطه ۲ کرده و از نقطه ۲ بیرون بكشيد و كمي نخ را بكشيد. مرحله3: سوزن را وارد نقطه اي نزديك نقطه ۲ کرده و از نقطه ۵ بيرون بكشيد. مرحله۴: سوزن را وارد نقطه ۶ کرده و از نقطه ۱ بيرون بكشيد. مرحله ۵: سوزن را وارد نقطه ۲ کنید و از نقطه ۴ بيرون بكشيد و كمي نخ را بکشید. مرحله ۶: سوزن را وارد نقطه ۴ کنید و از نقطه ۷ بيرون بكشيد و كمي نخ را بکشید. مرحله ۷: سوزن را وارد نقطه ۸ کنید و از نقطه ۴ بيرون بكشيد و كمي نخ را بکشید. . مرحله ۸: سوزن را وارد نقطه ۳ کنید و از حفره گردن بيرون بكشيد و كمي نخ را بكشيد.

 

http://up.rozbano.com/view/2889564/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-12.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889565/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-13.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889566/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-14.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889567/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-15.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889568/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-16.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889569/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-17.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889570/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-18.jpg

مراحل تصویری فرم دهی صورت عروسک خرگوش

 

http://up.rozbano.com/view/2889571/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-19.jpg

آموزش تصویری و گام به گام فرم دهی و دوخت دهان عروسک خرگوش زیبا

 

http://up.rozbano.com/view/2889572/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-20.jpg

آموزش تصویری و گام به گام فرم دهی و دوخت دهان عروسک خرگوش زیبا

 

http://up.rozbano.com/view/2889573/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-21.jpg

http://up.rozbano.com/view/2889574/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-22.jpg

http://up.rozbano.com/view/2889574/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-22.jpg

http://up.rozbano.com/view/2889575/Beautiful%20Doll%20Rabbit%20Tissue-23.jpg

آموزش تصویری و گام به گام فرم دهی و دوخت بینی عروسک خرگوش زیبا

 

برای گلدوزی دهان نخ خاكستري یا مشکي را برداشته وارد نقطه ۶ می کنیم. سوزن را وارد نقطه ۸ کنید و از داخل گردن بیرون بکشید.۔ دوباره سوزن را وارد نقطه ۶ کرده و آن را بیرون بکشید سوزن را وارد نقطه ۵ كنيد و از نقطه ۸ بیرون بکشید. سوزن را وارد نقطه ۷ کنيد و از حفره گردن بیرون بکشید. گلدوزي بيني: مانند شكل محدوده بيني را در يك مستطيل كوك زده و داخل آن را به طور عمودي پر کنید و كوك بزنيد.

 

ادامه آموزش را فردا خدمتتان ارائه خواهیم داد.

برای دیدن قسمت دوم آموزش بافت خرگوش زیبا و فانتزی کلیک کنید.

تهیه و تنظیم شده در: بخش هنرکده رزبانو

منابع: بافتنی رویا / amigurumi.today


به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

عروسک خرگوش

بافت عروسک

آموزش بافتنی

الگو عروسک بافتنی

عروسک سازی

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
mozhdeh ميگه :
سلام.
وقت بخیر.
من رج ۱۵_ قسمت سر خرگوش_ رو متوجه نشدم.
کل پایه‌هامون در رج ۱۴، چهل و هشت دانه بوده. چطور در این رج_رج ۱۵_ با دستورالعملی که دادید، میشه هفتاد و دو پایه بکنیم؟!‌
دوازده بار یکی رو از لبه جلویی دوتا میکنیم و بعدش بیست پایه میزنیم و بعد دوباره دوازده بار.... این خودش ۶۴ پایه میخواد در حالیکه ما ۴۸ پایه داریم برای رج ۱۵...‌
متشکر میشم پاسخ بدید.
پاسخ : سلام دوست عزیز بله حق با شماست الان اصلاح می کنم اون قسمت 20 پایه اول باید به 4 پایه تبدیل بشه
ممنون از نظرتون
با تشکر
محدثه ميگه :
سلام و ممنون به خاطر اموزش این عروسک خوشکل.میخواستم بدونم این تیکه از متن که قسمت بافت سر هست رو چطوری باید ببافیم؟
ممنون میشم اگه به سوالم زود جواب بدید.
پاسخ : سلام دوست عزیز داخل آموزش به صورت رج به رج توضیح داده شده و نیاز نیست کار خاصی بکنید فقط مو به مو اون کاری که گفته شده را انجام دهید.
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی